Rzeszów prowadzi program profilaktyczny wykrywania raka piersi dla mieszkanek

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 19 lutego 2024

Fot. Rhoda Baer/unsplash

Rak piersi to najczęstszy kobiecy nowotwór złośliwy na świecie – corocznie diagnozuje się ponad milion przypadków tej choroby. Należy do największych wyzwań współczesnej onkologii, ponieważ zachorowalność na tę chorobę stale rośnie. Miasto Rzeszów w 2024 roku kontynuuje program mający na celu zachęcanie mieszkanek miasta w wieku 40-49 lat oraz 70+ do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku raka piersi.

Głównym celem programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 jest zachęcenie do badań profilaktycznych w kierunku raka piersi mieszkanek Rzeszowa w wieku 40-49 lat oraz 70+. Ma on także skutkować zwiększeniem poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród rzeszowianek. Wspomniane grupy wiekowe kobiet zapraszanych do programu finansowanego z budżetu Rzeszowa stanowią uzupełnienie programu Ministerstwa Zdrowia - „Profilaktyka raka piersi”, który obejmuje kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69 lat.

Ponadto w ramach programu będą prowadzone m.in. także zajęcia edukacyjne kierowane do dziewcząt z ostatnich klas szkół średnich. Obejmą one tematykę czynników ryzyka, metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworu piersi, wczesnego rozpoznawania oznak mogących świadczyć o rozwijającej się chorobie nowotworowej, a także instruktażu samobadania piersi.

W ogłoszonym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa konkursie na realizację Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 wybrana została oferta Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. Na realizację tego programu w budżecie miasta zarezerwowane jest blisko 50 tys. zł.

Program jest skierowany do kobiet zamieszkałych i zameldowanych na terenie Rzeszowa. Jego szczegóły są dostępne TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4