Tu powstanie pierwsze w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności z weterynarii

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 8 marca 2024

Zespól Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
Fot. Powiat Rzeszowski

Zespól Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w przyszłym roku obchodzić będzie 80-lecie istnienia. W 1945 roku powstała tu Gminna Szkoła Rolnicza, będąca protoplastą dzisiejszego zespołu. Przygotowania do jubileuszu idą w parze z dużymi inwestycjami prowadzonymi obecnie w tej placówce. Jeszcze w tym roku powstanie tu pierwsze w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności z zakresu weterynarii. W planach jest również renowacja zabytkowego dworku.

To nowość!

Branżowe Centra Umiejętności to nowość w polskim systemie edukacji. Mają one być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branżach kluczowych dla rozwoju gospodarki, takich jak np. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze. Do końca roku ma powstać 120 takich ośrodków w kraju, koszt przedsięwzięcia to ponad 1,4 mld zł. Projekt jest realizowany w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Decyzję o podjęciu starań zmierzających do stworzenia BCU podjęli Radni Powiatu Rzeszowskiego w listopadzie 2022 roku. W zeszłym roku wniosek zyskał akceptację, zaś jesienią została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. z Chmielnika na realizację zadania Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

- Branżowe Centrum Umiejętności ma łączyć szkoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i instytucje branżowe w szkoleniu kadr dla gospodarki. Było to trudne wyzwanie, m.in. ze względu na krótki termin realizacji, któremu jednak podołaliśmy. Naszymi atutami były m.in. dogodne położenie, świetna kadra nauczycielska, baza lokalowa oraz możliwości rozbudowy - mówił niedawno na antenie Radia Via Janusz Jakubek, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Partnerami w tworzeniu BCU w Trzcianie są: Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego, Małopolskie Centrum Biotechniki oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Aktualnie realizowana inwestycja w Trzcianie.
Fot. Powiat Rzeszowski

Ile to będzie kosztowało?

Wartość całkowita projektu to 11.957.880,09 złotych, z czego dofinansowanie wnosi prawie 10 mln złotych, zaś wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 1.957.957,31 złotych. Około siedmiu milionów złotych pochłoną prace budowlane, pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia sal i pracowni.

W ramach prac budowlanych powstanie trzykondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni ok. 350 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. Na parterze budynku usytuowane będą sale zabiegowe, pracownia RTG/USG, pracownia rozrodu i inseminacji oraz pracownia zoofizjoterapii. Na piętrze znajdować się będą laboratoria, pracownia produkcji zwierzęcej i sala wykładowa. W części podziemnej usytuowana została wentylatornia oraz pomieszczenia magazynowe. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym wyposażony w windę. Na dachu budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W BCU w Trzcianie prowadzone będą działania edukacyjno-szkoleniowe, integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe i doradczo-promocyjne.

BCU to nie jest jedyna inwestycja planowana na terenie Zespołu Szkół w Trzcianie. Władze Powiatu Rzeszowskiego rozpoczęły opracowanie dokumentacji na remont i rozbudowę XIX-wiecznego dworku, znajdującego się na terenie należącym do placówki. Do 1944 roku obiekt był własnością rodziny Christianich, po reformie rolnej został przejęty przez państwo. Początkowo mieściła się tutaj świetlica Samopomocy Chłopskiej. W sierpniu 1945 roku cały zespół dworski został przejęty przez Gminą Szkołę Rolniczą Męską. W dworze znajdowały się sale lekcyjne, zaś po wybudowaniu nowego gmachu szkolnego mieszkania dla nauczycieli.

Oprac. Red.

Maneż w ZST-W w Trzcianie, to ewenement w skali regionu.
Fot. Powiat Rzeszowski

Maneż - baza do realizowani innowacji pedagogicznych z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Fot. Powiat Rzeszowski

Ujeżdżalnia w Trzcianie z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnym.
Fot. Powiat Rzeszowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4