Gmina Trzebownisko. Będzie nowy most nad Czarną w Nowej Wsi

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 19 marca 2024

Fot. Urząd Gminy Trzebownisko

Wójt gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę z firmą, która ma zbudować nowy most na rzece Czarna w Nowej Wsi. Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł.

Umowę na realizację przebudowy dróg w Nowej Wsi podpisano w minionym tygodniu. Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 w km 0+003,00 - km 0+550,92 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś”, będzie firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa.

W ramach inwestycji zaplanowano przede wszystkim rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Czarna (Mrowla) w ciągu drogi gminnej i budowę całkowicie nowej przeprawy mostowej. Oprócz tego przewidziano rozbudowę pobliskiej drogi gminnej, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego czy przebudowę zjazdów.

Koszt całej inwestycji to 4,9 mln zł. Gmina Trzebownisko na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,9 mln zł.

Termin wykonania zadania wynosi 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4