Interaktywna mapa Razem dla Rzeszowa pokaże „punkty zapalne” w mieście

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 29 listopada 2020

Fot. Razem dla Rzeszowa

Ruch Razem dla Rzeszowa opracował interaktywną mapę punktów zapalnych (mapę problemów) w Rzeszowie. Ma to pomóc w zwiększeniu udziału mieszkańców o tym co dzieje się w ich mieście. Także mieszkańcy zdecydują o kolejnych punktach, które pojawią się na mapie.

Ruch Razem dla Rzeszowa stworzyło w sierpniu br. 11 miejskich stowarzyszeń, grup i ruchów mieszkańców. Główny cel to działania w obronie kształtu przestrzeni miejskiej, a także doprowadzenie do większej transparentności wokół tego co dzieje się w sprawach inwestycji i planowania przestrzennego na obszarze miasta.

W tej ostatniej sprawie Razem dla Rzeszowa zanotowało już pierwszy sukces, bo na ostatniej sesji Rady Miasta (24 listopada) udało się przyjąć przygotowany przez ten ruch obywatelski projekt uchwały poparty przez ponad 1100 mieszkańców miasta. Uchwała ma doprowadzić do lepszego dostępu do informacji na temat sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwoleń na budowę, wniosków i zezwoleń dotyczących inwestycji drogowych. Uchwała wejdzie w życie jeśli zaakceptuje ją wojewoda.

Urzędowa transparentność, którą musi na mocy uchwały wdrożyć prezydent Tadeusz Ferenc i jego urzędnicy to jedno, a społeczne działania na rzecz mieszkańców prowadzone przez Razem dla Rzeszowa to drugie. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rzeszowa, ruch opracował interaktywną „mapę punktów zapalnych”, nazywanej inaczej „mapą problemów” w stolicy Podkarpacia.

- Naszym założeniem jest, aby przy jej tworzeniu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy i aktywnie włączali się w proces rozwiązywanie konkretnych problemów w naszym mieście. Jest to skuteczny i „masowy” sposób partycypacji społecznej możliwy do zrealizowania podczas ograniczeń wynikających z pandemii - wyjaśnia Artur Polakiewicz z Razem dla Rzeszowa.

Jak mówią społecznicy z RdR aby polepszyć sytuację, w której nam wszystkim przyszło żyć i funkcjonować, najpierw trzeba ją dobrze zdiagnozować.

- Co chwilę jesteśmy też zaskakiwani kolejnymi decyzjami władz miasta, a mieszkańców traktuje się przedmiotowo (nie bierze się pod uwagę ich opinii, nie przeprowadza szerokich konsultacji) - przekonuje Polakiewicz.

Dlatego Razem dla Rzeszowa zwraca się do mieszkańców Rzeszowa z prośbą o zgłaszanie problemów, które ich zdaniem powinny znaleźć się na mapie.

- To oni najlepiej wiedzą, jakie są największe bolączki w miejscu, w którym mieszkają i żyją - zaznacza Artur Polakiewicz.

Punkty, które można umieszczać na mapie obejmują cały wachlarz szeroko rozumianych problemów: komunikację, ekologię, bezpieczeństwo, bariery dla osób z niepełnosprawnością, korki, planowanie przestrzenne, dostępność do usług itd.

- Mieszkańcy, media, stowarzyszenia, ruchy miejskie, rady osiedli itd. będą zgłaszać problemy, a naszym zadaniem będzie zweryfikowanie przesyłanych sygnałów, zakwalifikowanie i umieszczenie ich na mapie - mówi Polakiewicz.

Działacze Razem dla Rzeszowa wierzą, że stworzona przez nas wszystkich (mieszkańców) mapa, posłuży do zwizualizowania problemów w naszym mieście i przyczyni się do skutecznego zarządzania naszym miastem.

- Powinna mieć wpływ na proces rozwiązywania konkretnych problemów (indywidualnych, grupowych społecznych). Naszą intencją jest wypracowanie skutecznych mechanizmów partycypacji społecznej i zwiększenie udziału mieszkańców w decydowaniu o swoim mieście. Zależy nam również na powszechnym dostępie do informacji - dodaje Artur Polakiewicz.

Mapa dostępna jest na stronie Razem dla Rzeszowa: TUTAJ.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: razemdlarzeszowa@gmail.com lub za pośrednictwem profilu facebookowego Razem dla Rzeszowa (@PorozumienieRdRz).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4