Co z realizacją uchwały obywatelskiej? Razem dla Rzeszowa pyta w ratuszu

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 3 lutego 2021

Plany miejscowe obowiązujące i w opracowaniu
Fot. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

W listopadzie zeszłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą zwiększenia dostępu do informacji dla mieszkańców w sprawach polityki przestrzennej w Rzeszowie. Była to pierwsza uchwała o charakterze obywatelskim – jej autorami są mieszkańcy skupieni w ruchu miejskim Razem dla Rzeszowa. Mamy już początek lutego, co z jej realizacją?

Przypomnijmy, że uchwała weszła w życie końcem roku, chociaż sama jej publikacja wzbudzała emocje. Chodziło o uchylenie przez wojewodę podkarpackiego dwóch punktów uchwały dotyczących terminu wdrożenia jej zapisów oraz wyznaczenia konkretnych zadań dla prezydenta zamiast kierunków działania. O możliwości takiej decyzji wojewody informowano już podczas sesji, na której przegłosowano uchwałę.

W związku z tym gdy doszło do uchylenia dwóch wspomnianych punktów, część radnych Rozwoju Rzeszowa, który to klub stanowi zaplecze prezydenta Tadeusza Ferenca, atakowała przewodniczącego Rady Andrzeja Deca (PO) oraz radnych, którzy głosowali za uchwałą za to, że poparli wadliwy zdaniem RR akt prawny.

Jednak co ważne, gdyby Rada w związku z wątpliwościami dotyczącymi dwóch wymienionych wcześniej punktów nie przyjęła uchwały, to obywatelski projekt, pod którym podpisało się ponad 1000 mieszkańców trafiłby do kosza a sama procedura inicjatywy uchwałodawczej musiałaby być powtórzona. Dlatego większość radnych poparła uchwałę i teraz mimo uchylenia wspomnianych dwóch paragrafów przez wojewodę, jej absolutne meritum zostało zachowane.

To zaś oznacza, że władze Rzeszowa mają obowiązek poprawić dostępność do informacji na temat sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwoleń na budowę, wniosków i zezwoleń dotyczących inwestycji drogowych.

Urząd Miasta: 3 wydziały pracują nad wdrożeniem uchwały

W ostatnim czasie autorzy uchwały – ruch miejski Razem dla Rzeszowa, który od kilku miesięcy aktywnie komentuje politykę ratusza przede wszystkim w kwestii polityki przestrzennej, skierował zapytanie do Urzędu Miasta Rzeszowa na jakim etapie znajduje się wdrożenie zapisów wspomnianej uchwały oraz kto jest za to odpowiedzialny. Z odpowiedzi władz Rzeszowa wynika, że wdrożeniem zapisów uchwały obywatelskiej zajmują się trzy jednostki – Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Architektury.

W piśmie będącym odpowiedzią na pytanie porozumienia Razem dla Rzeszowa, można przeczytać, że Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa zostało zobowiązane przez prezydenta Rzeszowa do publikacji rejestru wniosków o sporządzenie (zmianę) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego począwszy od stycznia 2021 roku. Oprócz tego poprawie ma ulec czytelność strony BRMR w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, ma powstać również specjalny newsletter, który ma informować zainteresowanych o terminach poszczególnych etapów procedury dokumentów planistycznych.

Z kolei Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa planuje upowszechniać informacje na temat procesów dotyczących wydawania decyzji środowiskowych na jednym z miejskich portali, na którym publikowane mają być zbiory danych dotyczących funkcjonowania miasta.

- W celu realizacji zapisów uchwały z dnia 24 listopada 2020 roku planuje się stworzenie na portalu Open Data Rzeszów zakładki, w której będą zamieszczane informacje o prowadzonych postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych po dniu 1 stycznia 2021 r. - brzmi fragment pisma skierowanego w odpowiedzi na zapytanie Razem dla Rzeszowa.

Natomiast Wydział Architektury rozpoczął już przygotowania publikacji danych ujętych w treści uchwały obywatelskiej. Nie podano jednak kiedy konkretnie to się stanie, a zapewnienia o tym, że będzie to najbliższy możliwy termin nie wiele wyjaśniają.

- Początek publikacji nastąpi w najbliższym możliwym terminie, a sama publikacja będzie miała charakter bieżącej informacji – czytamy w piśmie udostępnionym przez ruch Razem dla Rzeszowa.

Jak zaznaczają urzędnicy, do czasu publikacji danych dotyczących zapisów uchwały obywatelskiej, informację w danej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury telefonicznie lub drogą mailową.

Kto odpowiada za realizację uchwały?

Według pisma podpisanego przez dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM Rzeszowa „bezpośredni nadzór nad wykonawstwem uchwały” przyjętej w ramach inicjatywy obywatelskiej sprawują poszczególni dyrektorzy wspomnianych wydziałów urzędu miasta.

- Można wywnioskować z pisma nikt nie odpowiada za wprowadzenie uchwały w życie - skomentował tymczasem odpowiedź miasta na Facebooku Jacek Strojny z Razem dla Rzeszowa.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4