Gmina Głogów Młp. sprzedaje nowe atrakcyjne działki inwestycyjne

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 16 marca 2021

Fot. Gmina Głogów Młp.

Kolejne atrakcyjne tereny inwestycyjne zostały przygotowane do sprzedaży przez gminę Głogów Małopolski. Grunty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Działki są uzbrojone, a w planach jest budowa w tym rejonie drogi wojewódzkiej.

Gmina Głogów Małopolski od wielu już lat realizuje szereg inwestycji, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. 10 lat temu w Rogoźnicy utworzona została strefa ekonomiczna, na 40 hektarowej działce ulokowało się ponad 30 firm i zakładów pracy, które dzisiaj dają zatrudnienie kilku tysiącom osób. Rogoźnica stała się ważnym centrum ekonomicznym gminy. To tutaj zainwestowały zarówno małe – lokalne firmy, jak i te duże – światowe marki, takie jak np. Bosch.

Obecnie, w ramach programu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej trwa rozbudowa trakcji elektrycznej na odcinku nr 77 oraz budowa nowego połączenia pomiędzy Rzeszowem a lotniskiem przez Rudną Małą i Rogoźnicę. Nowe inwestycje w rozbudowę linii kolejowej, a także zakup nowego taboru czy powstanie kolejnych przystanków kolejowych (Głogów Młp. – Niwa) już w niedługim czasie przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju tej części gminy.

- Obecnie przystępujemy do sprzedaży kolejnych terenów inwestycyjnych. W Głogowie Młp. – Rogoźnica, przygotowanych zostało do sprzedaży około 19 hektarów terenów pod inwestycje. Działki położone są po obu stronach autostrady pomiędzy Rudną Małą a osiedlem Rogoźnica. Przez teren inwestycyjny poprowadzona zostanie droga wojewódzka nr 869, która połączy węzeł autostradowy Rzeszów-Zachód z terenami inwestycyjnymi – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Zaletą proponowanych do sprzedaży działek jest m. in. bliskość autostrady i lotniska, dobre połączenia kolejowe i autobusowe, a także niedalekie położenie strefy ekonomicznej i dużego ośrodka miejskiego. Ponadto, działki są w pełni uzbrojone w wodę, kanalizację oraz prąd. Gmina wybudowała drogi dojazdowe i chodniki dla pieszych. Zadania te, realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (ZIT ROF).

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłosił przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogów Młp. Wskazane nieruchomości podzielone zostały na kompleksy, składające się z kilku działek:

Kompleks nr I: 1012/34 o pow. 0,8474ha, 1012/35 o pow. 0,0069 ha, 1012/36 o pow. 0,8644 ha;

Kompleks nr II: 1013/12 o pow. 1,1712 ha, 936/14 o pow.0,0275 ha, 1012/28 o pow. 0,0377 ha, 1012/24 o pow. 0,0228 ha;

Kompleks nr III: 1013/8 o pow. 1,6182 ha;

Kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha;

Kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha.

Fot. Gmina Głogów Młp.

***

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj. kompleks nr I: 286.151,26 zł brutto, kompleks nr II: 209.647,72 zł brutto, kompleks nr III: 269.418,71 zł brutto, kompleks nr VII: 415.882.44 zł brutto, kompleks nr VIII: 362.887,76 zł brutto - do dnia 26 kwietnia 2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr: 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4