Elektrociepłownia Rzeszów będzie jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 czerwca 2021

Centrum dowodzenia w rzeszowskiej elektrociepłowni.
Fot. Paweł Bialic

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE rozpoczęła właśnie prace nad dwoma dużymi inwestycjami na terenie elektrociepłowni w Rzeszowie, których realizacja ma się zakończyć w 2023 r. Pierwsza dotyczy budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), natomiast druga to budowa kotłowni gazowej. Obydwie te inwestycje pozwolą na produkcję ciepła w sposób jeszcze bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.

Druga linia w elektrociepłowni rzeszowskiej (ITPOE) będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przekształcania odpadów. Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) została oddana do użytku pod koniec 2018 r., i od początku była zaplanowana jako instalacja składająca się z dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton rocznie. Zespół projektowy inwestycji pracuje aktualnie nad przygotowaniem postępowania przetargowego, którego celem będzie wybór generalnego wykonawcy. Według wstępnego harmonogramu, projekt ma wejść w fazę inwestycyjną na początku listopada 2021r. Przekazanie do eksploatacji planowane jest na grudzień 2023 r.

- Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Obydwa projekty są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju naszej elektrociepłowni. Dzięki II linii technologicznej zwiększy się wydajność ITPOE. Po zakończeniu prac w 2023 roku będziemy w posiadaniu instalacji, która będzie w stanie przetwarzać do 180 tys. ton odpadów rocznie. Natomiast zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa w kotłowni gazowej, pozwoli na produkcję ciepła w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska. Po przekazaniu do eksploatacji obydwu inwestycji, do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone z niskoemisyjnych źródeł – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa, przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja wpływa na znaczną poprawę warunków środowiskowych dzięki ograniczeniu składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła. W ten sposób znacząco ograniczona została emisja tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

Z kolei budowa kotłowni gazowej to inwestycja, która ma wejść w fazę realizacji na początku sierpnia 2021r. Kotłownia gazowa będzie składała się z sześciu identycznych kotłów o mocy minimum 31 MWt każdy, które będą wyposażone w niskoemisyjne palniki gazowe. Kotły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MW. Będzie ona wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Przekazanie do eksploatacji planowane jest na luty 2023 r. Obecnie trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem wykonawcy tej inwestycji.

Red.

Fot. Paweł Bialic

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ponad 640 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4