Co z poszerzeniem ulicy Kwiatkowskiego? Będzie analiza zakresu inwestycji

KATEGORIA: INWESTYCJE / 26 sierpnia 2021

Kluczowe dla decyzji na temat sposobu poszerzenia ul. Kwiatkowskiego ma być rozstrzygnięcie dotyczące przebudowy węzła na skrzyżowaniu tej ulicy z al. Powstańców Warszawy
Fot. Paweł Bialic

Jak już informowaliśmy, przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia ul. Kwiatkowskiego został niedawno unieważniony w związku z tym, że w postępowaniu nie zgłosił się żaden oferent. Ratusz zapowiadał wstępnie, że przetarg zostanie powtórzony. W czasie wtorkowej sesji temat tej inwestycji wywołał wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Szumny z PiS, który pytał o możliwości ogłoszenia ponownego postępowania.

- Mieszkańcy kilku osiedli wyrażają nadzieję, że miasto nie będzie odwlekało tej inwestycji w czasie - mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Okazuje się, że ratusz na razie wstrzyma się z przetargiem, tak by jeszcze raz przeanalizować zakres całej inwestycji.

- Na razie przeanalizowaliśmy nasze podejście do tej inwestycji, sprawa jest bardziej złożona, samym poszerzeniem jezdni uda nam się upchnąć tylko więcej samochodów, ale zasadniczego problemu z ruchem w tym rejonie nie rozwiążemy – stwierdził prezydent Konrad Fijołek.

Wśród kwestii, które miasto będzie analizować w kontekście inwestycji na ul. Kwiatkowskiego, jest przede wszystkim jej sprawne połączenie z al. Powstańców Warszawy. Jak zapowiadał Konrad Fijołek, warto przenalizować możliwość rozbudowy ul. Kwiatkowskiego łącznie z węzłem na skrzyżowaniu z al. Powstańców Warszawy w postaci np. estakady.

Druga sprawa, która ma być sprawdzana, to przystosowanie poszerzonej ul. Kwiatkowskiego do ruchu autobusowego oraz rowerowego. Chodzi o możliwość stworzenia buspasa, budowy zatoczek autobusowych oraz ścieżek rowerowych. Jak wiadomo ul. Kwiatkowskiego jest dosyć kręta, więc zmieszczenie dodatkowego pasa jezdni, infrastruktury dla autobusów oraz drogi dla rowerów może być dużym wyzwaniem.

- Chcemy przeanalizować wszystkie te kwestie, skonsultować się w tej kwestii z mieszkańcami i dopiero wtedy ogłosić jeszcze raz przetarg na dokumentację - zaznaczył prezydent Rzeszowa.

Na poszerzenie ul. Kwiatkowskiego od wielu lat czekają mieszkańcy Drabinianki i Budziwoja, dla których to często jedyna droga do centrum miasta. Z kompleksową realizacją inwestycji przy ul. Kwiatkowskiego zgadzają się również radni PiS. Marcin Fijołek również podkreślał, że oprócz poszerzenia jezdni, kluczowe będzie jej sprawne połączenie z innymi ulicami w tym rejonie.

- Nie możemy zapominać też o ul. Podwisłocze, tak by powstał jeden spójny układ drogowy, zwłaszcza, że teraz w tym rejonie mówi się o gęstej zabudowie - zaznaczał radny PiS.

Jaki był plan na rozbudowę?

Przypomnijmy, że w specyfikacji unieważnionego już przetargu dotyczącego rozbudowy ul. Kwiatkowskiego od al. Powstańców Warszawy do ul. Jana Pawła II (do skrzyżowania z projektowaną drogą „południową”) na długości 3,4 kilometra zdecydowano o poszerzeniu jej do trzech pasów ruchu (3x3,5m). W ramach inwestycji, wzdłuż ulicy planowano obustronne chodniki i ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe wraz z przejściami dla pieszych. Ratusz jednak zapewniał, że w trakcie prac projektowych będą czynione starania, aby zweryfikować możliwość poszerzenia jezdni jednak do czterech pasów.

Oprócz samego poszerzenia ul. Kwiatkowskiego, w planie była również przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej na długości 330 metrów. Ratusz zakładał również przebudowę al. Powstańców Warszawy polegającą przede wszystkim na wykonaniu prawoskrętu (od mostu Karpackiego do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego/ul. Podwisłocze) oraz lewoskrętu (od skrzyżowania z al. T. Rejtana/al. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego/ul. Podwisłocze). W obu przypadkach przebudowa miała obejmować około 200 metrów jezdni.

Projekt inwestycji miałby również obejmować przebudowę mostu na rzece Strug leżącego w ciągu ul. Kwiatkowskiego. W specyfikacji przetargu wskazano również konieczność przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach al. Powstańców Warszawy – ul. Kwiatkowskiego oraz ul. Kwiatkowskiego – ul. Strażacka – ul. Grabskiego.

Na wykonanie dokumentacji miasto chciało przeznaczyć 650 tys. zł. Teraz w związku z analizą zakresu inwestycji wydaje się, że specyfikacja nowego przetargu może zostać zmieniona.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4