Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 25 września 2022

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

W sobotę 24 września w Mrowli uroczyście świętowano 50-lecie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jubileusz połączony był z organizowanymi po raz 20. obchodami Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego.

Początki szkoły specjalnej w Mrowli sięgają 1972 roku. Przez dziesięciolecia placówka ta pełniła i pełni niezwykle ważną funkcję w edukacji i terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Od ponad 20 lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli podlega samorządowi powiatowemu w Rzeszowie, który nie szczędzi sił, by SOSW rozwijał się i jak najlepiej spełniał swą rolę.

Placówka zajmuje się dziećmi i młodzieżą z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej.

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli funkcjonują dzisiaj przedszkole (czasowo zawieszone), Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat, z którego korzysta kilkudziesięciu wychowanków.

Placówka szczyci się indywidualnym podejściem do ucznia. Klasy są niewielkie, zaledwie kilkuosobowe. Każdy z uczniów ma konstruowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zapewnia się tu specjalistyczną opiekę nauczycieli i wychowawców o różnych specjalnościach. Jest surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant. Ośrodek oferuje terapię integracji sensorycznej, logorytmikę, kinezjologię edukacyjną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, trening przystosowania do samodzielności, terapię w sali doświadczania świata. Ośrodek realizuje szereg zajęć pozalekcyjnych: warsztaty teatralne, kulinarne, turystyczne, filmowe. Funkcjonuje drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”.

- Ośrodek w Mrowli to szkoła specjalna i szczególna, jedyna w swoim rodzaju: nowoczesna, zaprojektowana tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby swoich wychowanków. Jej wyróżnikiem jest to, że w ośrodku tym każdy może liczyć na bezwarunkową akceptację, wsparcie i dobroć w nadmiernej obfitości. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki jego funkcjonowania - zapewnia wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz.

Za słowami idą czyny. W latach 2009-2011 zrealizowano projekt „Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniosła 5,5 mln zł. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3,2 mln zł. Zbudowano wówczas nowoczesny, trzykondygnacyjny obiekt, połączony z dotychczasowym internatem i budynkiem dydaktycznym. Zdobył on nagrodę drugiego stopnia w konkursie „Budowa roku Podkarpacia 2011” w kategorii „Obiekty szkolno-rehabilitacyjne”. Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu oraz nadania placówce imienia Kornela Makuszyńskiego odbyła się 29 września 2011 roku. W latach 2010–2011 została wybudowana również sala gimnastyczna. Koszt tej budowy to przeszło milion zł.

Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi

Uroczystość 50-lecia istnienia ośrodka w Mrowli została połączona z XX Powiatowym Dniem Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi, który obchodzono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Powiat Rzeszowski już u zarania swego istnienia stawiał na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj utworzono pierwszy w województwie podkarpackim Powiatowy Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. A jedną z pierwszych inicjatyw było stworzenie cyklicznej imprezy pod nazwą Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego, ustanowionej przez Radę Powiatu Rzeszowskiego 28 grudnia 1999 roku.

- Jako samorządowcy, dążymy do tego, by mieszkańcom powiatu zapewnić bardzo dobre warunki życia, by wspierać ich w trudnej codzienności. Chcemy w jak największym stopniu spełnić ich oczekiwania i potrzeby. Dni jedności organizujemy po to, byście Państwo razem z nami współdecydowali o tym, co jest dla Państwa dobre i ważne. Chciałbym bowiem, żebyście Państwo zawsze czuli się istotną częścią naszej powiatowej społeczności i w jak największym stopniu realizowali tutaj swoje plany i marzenia - mówił do uczestników wydarzenia wicestarosta.

Pierwsze obchody Dnia Jedności odbyły się w Hyżnem 21 maja 2000 roku. Tradycją jest, że każdego roku odbywa się on w innej miejscowości powiatu. W ten sposób idea pomocy osobom niepełnosprawnym dociera do świadomości większej liczby mieszkańców powiatu, znajduje powszechne wsparcie, a także przynosi konkretne efekty w postaci kolejnych, konkretnych działań takich jak np. powstanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego albo utworzenie środowiskowych domów samopomocy.

- Honorowy patronat nad Dniami Jedności sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Stałymi organizatorami spotkań są: Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, a także wójtowie i burmistrzowie gmin, na terenie których odbywa się to święto, gdzie łączy się edukację i promocję idei wspierania osób niepełnosprawnych z dobrą, integracyjną zabawą - podkreśla Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

W trakcie uroczystości został wyświetlony specjalny film oraz odsłonięta została tablica upamiętniająca jubileusz 50-lecia SOSW w Mrowli. Wystawione zostało również przedstawienie „Kot w Butach” w wykonaniu pracowników oraz uczniów szkoły. Wszyscy przybyli na uroczystość mogli liczyć na ciepły poczęstunek oraz wspólną zabawę przy muzyce na żywo z udziałem animatorów.

Sobotnie uroczystości były też doskonałą okazja do wręczenia Medali „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę, inicjatywy oraz kreatywność osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju Powiatu.

- Tym razem na to szczególne wyróżnienie zasłużyły osoby reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli. Wyróżnione za nieocenione wsparcie niesione wychowankom ośrodka oraz ich rodzinom. To osoby, które z wielką pokorą, cierpliwością, oddaniem oraz niekwestionowanym profesjonalizmem realizują swoje powołanie do kształcenia dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. To właśnie ich praca przyczyniła się do podniesienia jakości życia i codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych - informuje Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” odznaczeni zostali:

Urszula Terpin to wicedyrektor placówki w Mrowli z 25-letnim stażem pracy, przez 10 lat była też prezesem Stowarzyszenia „Spełnione marzenia”. Wyróżniała się aktywnością i determinacją w działalności charytatywnej i prospołecznej, jak też w kierowaniu powierzonymi jej przedsięwzięciami. Uczestniczyła w wielu projektach budujących potencjał ośrodka oraz dla dobra rodzin jego wychowanków.

Jadwiga Wojnar – Górska to nauczyciel, który swoją działalnością wykracza poza standardowy zakres obowiązków, przyczyniając się do postępu swoich podopiecznych, ale także do doskonalenia metod oraz programów pracy w szkołach specjalnych. Jest autorką nowatorskich działań oraz propagatorką terapii poprzez sztukę. Z sukcesem realizuje programy międzynarodowe na rzecz wychowanków ośrodka, prowadzi drużynę Nieprzetartego Szlaku.

Katarzyna Welc to nauczyciel, a od 4 lat pedagog i doskonały mediator w trudnych sprawach, wykorzystujący swoje liczne talenty w pracy z wychowankami ośrodka oraz ich opiekunami. Cechuje ją umiejętność wnikliwej obserwacji, wysoki poziom empatii oraz profesjonalizm w działaniu. Uczestniczy w projektach edukacyjnych oraz wspierających szkolną społeczność. Jej praca odgrywa istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych terapii skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Krzysztof Nowak to nauczyciel, który w latach 2017-2021 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia „Spełnione Marzenia”. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia zrealizował szereg przedsięwzięć adresowanych do społeczności ośrodka szkolno-wychowawczego w Mrowli. Udziela się społecznie, organizuje zielone szkoły, osiąga sukcesy w obszarze rehabilitacji ruchowej.

Nagrodami Starosty Rzeszowskiego nagrodzeni zostali dyrektor oraz kadra pedagogiczna SOSW w Mrowli: Elżbieta Świder, Dorota Bielenda, Joanna Florczak, Iwona Salicka, Małgorzata Surówka.

Red.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4