Parking wielopoziomowy przy Millenium Hall... Czy tak będzie wyglądał?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 26 kwietnia 2023

Jedna z wizji parkingu wielopoziomowego w sąsiedztwie galerii Millenium Hall

Rada Miasta Rzeszowa uczyniła wczoraj (25 kwietnia) pierwszy krok do zbudowania na osiedlu Nowe Miasto przy al. Rejtana parkingu wielopoziomowego. Na razie, aby to zrealizować, ma zostać opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obejmującego miejską działkę obecnego parkingu terenowego. W następnym kroku władze miasta podejmą decyzję, czy taki parking miasto wybuduje samodzielnie, czy też z jakimś partnerem prywatnym. Jak powiedział w czasie dyskusji na sesji radny Robert Kultys (PiS) dyskusja publiczna na ten temat dopiero przed nami, jednak już teraz widać, że największym wyzwaniem dla miasta będzie ustalenie wysokości budynku nowego parkingu w taki sposób, aby nie wywołało to konfliktu z mieszkańcami pobliskiego wieżowca przy al. Rejtana 22.

Zabiegi Rady Osiedla i Spółdzielni Mieszkaniowej

Od wielu lat bolączką mieszkańców Nowego Miasta jest zbyt mała ilość miejsc do parkowania. Dodatkowym problemem jest parkowanie przy części uliczek osiedla przez klientów i pracowników galerii handlowej Millenium Hall. Szczególnie ma to miejsce w weekendy. Stąd, jak poinformowała na sesji rady miasta przedstawicielka zespołu miejskich urbanistów, mieszkańcy skupieni w Samorządowej Radzie Osiedla oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto złożyli wnioski do rzeszowskiego ratusza (w ramach procedury nowego studium), aby w miejscu ogólnodostępnych miejskich parkingów terenowych na Nowym Mieście doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc parkingowych poprzez umożliwienie budowy w tych miejscach miejskich parkingów wielopoziomowych. Jedno z takich miejsc znajduje się przy al. Rejtana tuż przy Millenium Hall.

To co wydaje się przekonujące dla działaczy osiedlowych, nie zawsze jest takie samo dla mieszkańców bloków, przy których miałyby powstać takie parkingi. Przed wczorajszą sesją rady miasta skontaktował się z nami mieszkaniec jednego z mieszkań na parterze w bloku przy al. Rejtana 22.

Jedna z wizji parkingu wielopoziomowego w sąsiedztwie galerii Millenium Hall

– Jesteśmy zaskoczeni projektem uchwały skierowanym pod obrady. Przecież już raz mieszkańcy naszego bloku odrzucili pomysł budowy parkingu wielopoziomowego w tym miejscu. My po prostu obawiamy się, że górne kondygnacje parkingu przesłonią nam słońce, a przed oknami będziemy mieli widok na smutną betonową ścianę – powiedział nam nasz rozmówca.

Jaka wysokość? Jaka architektura?

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa radny Robert Kultys zwrócił podczas wczorajszej sesji uwagę na konieczność dialogu z sąsiadującymi mieszkańcami.

– Największym wyzwaniem podczas prac nad zmianą tego planu miejscowego będzie ustalenie odpowiedniej wysokości dla budynku nowego parkingu, bo intencja rady osiedla w zorganizowaniu parkingu wielopoziomowego niekoniecznie będzie się zgadzać z odczuciami mieszkańców bloku obok. Konieczne będą konsultacje i współpraca – zauważył podczas obrad radny Robert Kultys.

W rozmowie z nami radny powiedział dodatkowo, że wcale go nie zdziwi, jeśli część, np. połowa miejsc w nowym parkingu w przyszłości będzie zaadresowana wprost dla pracowników i klientów Millenium Hall. Według niego warunkiem do tego będzie jednak odpowiedni współudział finansowy w budowie parkingu.

– Jeśli dobrze rozumiem całe zamierzenie, celem jest takie zwiększenie liczby miejsc postojowych w tej części osiedla, aby pod blokami zrobiło się luźniej dla mieszkańców. Jeśli wysokość nowego parkingu nie będzie za duża, zostanie zachowana odpowiednia odległość od bloku mieszkalnego, a architektura nie zeszpeci mieszkańcom otoczenia, to takie zamierzenie może się udać. Ale ta dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach dopiero przed nami – podsumował nam przewodniczący komisji Kultys.

Na razie zatem, co musimy podkreślić, nie ma decyzji władz miasta co do wyglądu i parametrów przyszłego budynku parkingu. Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani w postępowaniu nad zmianą planu będą mogli zgłaszać własne wnioski co do treści zapisów planu miejscowego. Obecnie możemy przedstawić jedynie pewne przybliżenie, jak mogłaby wyglądać architektura tego obiektu. Jest to koncepcja przygotowana dla tego terenu przez jednego z architektów.

Jedna z wizji parkingu wielopoziomowego w sąsiedztwie galerii Millenium Hall

Na załączonych wizualizacjach widać budynek parkingu o czterech poziomach zakrytych, oraz piątym poziomie na dachu. Trzeci poziom parkingu połączony jest nad ulicą oszkloną przewiązką z budynkiem galerii Millenium Hall. Również elementy elewacji parkingu nawiązują do wyglądu i kolorystyki galerii. Koncepcja przewiduje także, aby od strony wieżowca przy al. Rejtana 22 elewacja parkingu posiadała elementy pnącej zieleni nawiązującej do wysokiej zieleni znajdującej się między parkingiem a wieżowcem. Część miejsc postojowych znajduje się ponadto na zewnątrz parkingu przy uliczkach otaczających ten budynek.

Barbara Kędzierska

Jedna z wizji parkingu wielopoziomowego w sąsiedztwie galerii Millenium Hall

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4