Sześć firm chce budować V etap drogi lotniskowej. Ma powstać w 44 miesiące

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 maja 2023

Fot. Karol Woliński

Sześć firm jest zainteresowanych realizacją V etapu tzw. drogi lotniskowej. Chodzi o zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 do węzła autostrady A4 „Rzeszów Zachód”. Dwie oferty mieszczą się w budżecie przygotowanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty latem tego roku.

V etap tzw. drogi lotniskowej

Budowa drogi tzw. drogi lotniskowej była realizowana w minionych latach etapami. Dotąd udało się zrealizować cztery z nich. Ostatni odcinek łączący drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z drogą wojewódzką nr 878 (była droga krajowa nr 19) został oddany do użytku w 2018 roku. Połączenie to stanowi ważny węzeł komunikacyjny na terenie województwa, który połączył drogę ekspresową S-19, autostradę A4 i drogę krajową nr 9 w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Do zakończenia inwestycji w pełni brakuje tylko V etapu, który przewiduje budowę dalszego odcinka DW 869 w kierunku zachodnim. Ma on połączyć rondo leżące na zachód od linii kolejowej nr 71 z węzłem A4 „Rzeszów Zachód”.

W poprzednim roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (PZDW) zlecił wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej. Dokument został przygotowany początkiem tego roku, w związku z tym w marcu rozpoczęto poszukiwania firmy, która zrealizuje inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W maju doszło do otwarcia ofert w przetargu. PZDW w budżecie na realizację tej inwestycji przygotowało 68,5 mln zł. Duża część z tej kwoty (65 mln zł) pochodzi z dofinansowania udzielonego samorządowi województwa w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Dwie oferty mieszczą się w budżecie

Do postępowania na zaprojektowanie i budowę drogi zgłosiło się 6 firm. Dwie propozycje mieszczą się w kwocie zabezpieczonej przez PZDW. Najniższą ofertę w wysokości 57,1 mln zł złożyło konsorcjum firm Antex II z Lubyczy Królewskiej (lider) i Wysowa Mosty ze Stanisławowa Pierwszego (partner). Co ciekawe, to samo konsorcjum walczy także o kontrakt na budowę Wisłokostrady w Rzeszowie i też złożyło najniższą ofertę.

Druga firma, której oferta mieści się w budżecie przeznaczonym na budowę V etapu drogi lotniskowej, to Budimex z Warszawy. Tutaj propozycja opiewa na 64,7 mln zł. Pozostali uczestnicy przetargu wycenili to zadanie na kwoty od 72 do 79 mln zł. Jak informuje rzecznik prasowy PZDW Joanna Szarata, obecnie trwa weryfikacja ofert pod względem rachunkowym i formalno-prawnym.

- Termin związania ofertą jest do dnia 17 lipca 2023 roku. PZDW planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą do tego czasu - dodaje rzecznik PZDW w Rzeszowie.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

3-kilometry nowej drogi

W ramach inwestycji planowana jest budowa całkowicie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 o długości około 3 kilometrów z jedną jezdnią podzieloną na dwa przeciwległe pasy ruchu od istniejącego ronda do węzła „Rzeszów Zachód”. Program Funkcjonalno-Użytkowy wskazuje na dwa warianty posadowienia drogi.

Pierwszy wariant przebiegu V etapu drogi lotniskowej
Fot. Materiały Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wariant nr 1 przewiduje wytyczenie drogi w dużej części na terenach pół uprawnych i nieużytków rolnych wzdłuż autostrady A4. Z kolei według wariantu nr 2 większa cześć trasy planowanego odcinka przebiega w śladzie istniejącej jezdni dodatkowej autostrady A4.

Drugi wariant przebiegu V etapu drogi lotniskowej
Fot. Materiały Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościach Mrowla, Lipie i Rogoźnica. Zakres inwestycji oprócz budowy nowej drogi, przewiduje również rozbudowę wlotu istniejącego ronda, rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi oraz budowę ronda łączącego z węzłem „Rzeszów Zachód”. Do tego przewidziano również m.in. budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz zatok autobusowych.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4