Gdzie pobiegnie linia kolejowa z Rzeszowa do CPK? Ruszyły konsultacje

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 lutego 2020

Fot. PKP Intercity

Od kilku dni na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Ich efektem ma być skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego. Konsultacje potrwają do 10 marca.

Tak jak już informowaliśmy szczegółowo TUTAJ, docelowo podróż koleją z Rzeszowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego ma trwać dwie godziny. Zgodnie założeniami Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK jeden z nowych korytarzy kolejowych połączy Podkarpacie, w tym Rzeszów z nowym lotniskiem położonym w centralnej części Polski. To ciąg nr 6 CPK – Rzeszów – Sanok. Ciąg ten stanowi połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią województwa mazowieckiego, północno-wschodnią województwa świętokrzyskiego oraz województwem podkarpackim.

Powstanie kilka zupełnie nowych linii kolejowych, w tym m.in. linia nr 58 Łętownia – Rzeszów, linia nr 632 Łukawiec – Rzeszów Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy oraz linia nr 122 Rzeszów – Sanok. Dzięki tym inwestycjom w system transportu kolejowego włączone zostaną kolejne miejscowości (m.in. Brzozów). Wstępne szacunki docelowych czasów jazdy z CPK pociągów wykorzystujących ciąg nr 6 wynoszą: do Rzeszowa 2 godziny, do Krosna/Jasła 2 godziny 25 minut, a do Sanoka 2 godziny 35 minut.

Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych. 

Tutaj można obejrzeć wideo dotyczące SSL: LINK

- Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie - mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. 

Wypełnienie formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl to rozwiązanie najwygodniejsze, ale w konsultacjach można także wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście - w siedzibie spółki.

Warianty przebiegu linii nr 58 w rejonie Rzeszowa (zaznaczone trzema kolorami linią przerywaną)
Fot. CPK

SSL powstało w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą, likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski. 

W dokumencie znajdują się korytarze kolejowe, które będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych prowadzonych przez CPK. Wewnątrz korytarzy znajdują się warianty przebiegów każdej z nowych linii CPK.

- Ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyników rozpoczynających się dzisiaj konsultacji społecznych. Konsekwentnie, po raz kolejny, pytamy społeczność lokalną o opinię. Dlatego w ubiegłym roku zakończyliśmy Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których rozmawialiśmy z samorządowcami o nowych liniach we wszystkich 16 województwach - dodaje Mikołaj Wild, prezes CPK. 

Projekt SSL spółka CPK zaprezentowała 29 stycznia podczas Kongresu Rozwoju Kolei, w obecności premiera RP. - CPK to serce Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, ze CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki - powiedział wtedy Mateusz Morawiecki. Więcej w wideo dotyczącym Programu Kolejowego CPK: LINK.

Jak podkreśla Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej inwestycji, wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. 

Fot. CPK

Program Kolejowy CPK będzie oznaczał dla pasażerów skokowe skrócenie czasów przejazdu. Podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godz., a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut. Do sieci kolejowej zostaną włączone m.in. Jastrzębie-Zdrój i Łomża, do których dziś nie da się w ogóle dojechać pociągiem. Na Podkarpaciu dotyczy to np. wspomnianego już Brzozowa.

Każda z 10 „szprych” prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

Red.

   

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4