Trzy oferty na przebudowę ul. Matysowskiej. Dwie mieszczą się w budżecie

KATEGORIA: INWESTYCJE / 25 maja 2020

Fot. Google Maps

W poprzednim tygodniu otwarto oferty dotyczące gruntowej przebudowy ul. Matysowskiej. Miasto na realizację tej inwestycji chce przeznaczyć kwotę 11,8 mln zł, z kolei spośród trzech złożonych ofert, dwie mieszczą się w tej kwocie.

Najniższą ofertę w łącznej wysokości 10,6 mln zł złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Wartość robót budowlanych wynosi niewiele ponad 10 mln zł, a około 600 tys. zł ma kosztować dokumentacja inwestycji. Wyższą ofertę złożyła firma Strabag, która za przebudowę ul. Matysowskiej zaoferowała 10,9 mln zł, z czego ponad 10,4 mln zł miałoby zostać przeznaczone na roboty budowlane natomiast około 400 tys. zł na wykonanie dokumentacji.

Najwyższą ofertę przedstawiła firma Matbud z Boguchwały proponując za realizację tej inwestycji 11,8 mln zł, gdzie same roboty budowlane miałaby kosztować prawie 11,4 mln zł a prace projektowe dodatkowe 400 tys. zł. Okres rękojmi we wszystkich trzech ofertach wynosi sześć lat.

W tym momencie oferty będą sprawdzane pod kątem formalnym i jeżeli wszystko w tej kwestii będzie w porządku wydaje się, że jest szansa na rozstrzygnięcie przetargu w pierwszym podejściu.

Remont ul. Matysowskiej będzie realizowany na dystansie około 2,4 kilometra od skrzyżowania z ul. Wichrową do skrzyżowania z ul. Pienińską. Głównym elementem prac budowlanych będzie poszerzenie jezdni oraz budowa chodników wzdłuż drogi, o co mocno zabiegali mieszkańcy Matysówki jeszcze przed przyłączeniem w 2019 roku tego sołectwa do Rzeszowa.

W ramach remontu ul. Matysowskiej mają zostać wykonane prace związane z przebudową kanalizacji, sieci teletechnicznych i gazowych. W planie jest również budowa nowego oświetlenia. W zakresie prac projektowych zapisanych w warunkach przetargu mają zostać uwzględnione miejsca na budowę sześciu zatoczek autobusowych wraz z potrzebną infrastrukturą. Oprócz tego, przetarg zawiera punkt mówiący o sporządzeniu dokumentacji projektowej dotyczącej remontu odcinka od skrzyżowania ul. Matysowskiej z ul. Pienińską do granic miasta.

Termin realizacji inwestycji wyznaczono do 31 sierpnia 2021 roku.

Wokul

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4