Budynek z muralem dla szkoły sióstr Prezentek - zdecydowali radni sejmiku

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 25 maja 2020

Budynek przy ul. Lisa Kuli 13, który zostanie przekazany na potrzeby szkoły sióstr Prezentek
Fot. Karol Woliński

W poniedziałek, 25 maja już po raz trzeci za pomocą łączy internetowych obradowali radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Radni upamiętnili jubileusz urodzin świętego Jana Pawła II oraz jubileusz 30 –lecia przywrócenia samorządności w Polsce. Podjęli także decyzję o przekazaniu należącej do województwa nieruchomości na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II prowadzonej w Rzeszowie przez siostry Prezentki oraz wsparli projekty w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

18 maja 2020 roku minęła 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. By uczcić tę rocznicę sejmik województwa przyjął stanowisko, będące wyrazem uznania Samorządu Województwa Podkarpackiego dla zasług świętego Jana Pawła II, przywołując wszechstronne dziedzictwo papieża-Polaka.

- Znamy, cenimy i pamiętamy osobę największego z Polaków – Jana Pawła II. Jego setna rocznica urodzin, nie mogła umknąć naszej uwadze. Pomimo panującej pandemii rozpoczęliśmy obchody rocznicy stulecia w Krasiczynie, 14 kwietnia 2020 roku, w miejscu związanym z osobą wychowawcy przyszłego papieża, kardynała Adama Sapiehy – podkreślał marszałek Władysław Ortyl. - Zorganizowaliśmy e-seminarium papieskie, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziś podejmujemy stanowisko sejmiku z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, które mówi o tym ważnym jubileuszu i o wadze tego pontyfikatu, z punktu widzenia całej nauki papieża Polaka oraz jako upamiętnienie Jego pobytów na Podkarpaciu – zaznaczył marszałek Ortyl.

W czasie poniedziałkowej sesji sejmik województwa zdecydował o przekazaniu na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Krakowie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli na działalność z zakresu oświaty i wychowania. Zgromadzenie prowadzi w Rzeszowie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II, właśnie w budynku przy ul. Lisa Kuli 13, do tej pory dzierżawionym.

- Szkoła prowadzona przez siostry Prezentki nosi imię świętego Jana Pawła II. Papież nawoływał, aby nie stawiać mu pomników spiżowych, ale aby pamiętać o jego nauce, o jego dziedzictwie i myślę, że siostry całym systemem edukacji oraz pracą w tej szkole przyczyniają się do tego, aby osobę, naukę i dzieło św. Jana Pawła II promować i wdrażać w życie. To najlepszy sposób okazania wdzięczności dla osoby św. Jana Pawła II – podkreślił marszałek Ortyl.

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

- Siostry prowadzą szkołę na bardzo wysokim poziomie, odnoszącą liczne sukcesy edukacyjne. Chcielibyśmy, aby w stulecie urodzin św. Jana Pawła II siostry mogły otrzymać ten budynek na własność, aby w nim wspaniale uczyć i wychowywać. Będąc właścicielkami obiektu siostry będą mogły dokonać remontów i inwestycji tam potrzebnych, prowadząc dzieło upamiętniające naszego Świętego Papieża – mówił o uchwale przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

- Przekazując ten budynek siostrom Prezentkom tak naprawdę dokonujemy inwestycji, bo inwestujemy w rozwój przyszłych pokoleń – podkreślał w czasie sesji radny Stefan Bieszczad.

W podobnym tonie wypowiadali się radni Bogdan Romaniuk, Karol Ożóg oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, gratulując siostrom sukcesów edukacyjnych osiąganych w regionie od lat.

- Dziękuję bardzo serdecznie za życzliwość i za podjęcie tej uchwały. Zawsze zadanie wychowania i edukacji spełnialiśmy z najwyższym staraniem i mamy nadzieję, że jeżeli Bóg pozwoli, nadal będziemy się wywiązywać z tego jak najpełniej. Duchowe dziedzictwo, które otrzymujemy mamy przekazać młodzieży – tak mówił św. Jan Paweł II i my staramy się z tej misji wywiązać - mówiła po podjęciu przez sejmik decyzji siostra Anna Telus, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II.

Budynek przy ul. Lisa Kuli 13 był wcześniej wykorzystywany przez komórki Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 r. na ścianie budynku od strony ul. Jagiellońskiej pojawił się mural upamiętniający urodzonego w Rzeszowie znanego reżysera Freda Zinnemanna, ukazujący scenę z planu filmu „W samo południe”. Od 2019 r. obiekt jest dzierżawiony przez siostry Prezentki.

Wcześniej w obiekcie znajdowało się Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Przed II wojną światową była tu siedziba Policji Państwowej, w czasie okupacji urzędowała tzw. policja granatowa, a po wojnie z budynku korzystał Urząd Bezpieczeństwa.

Wartość przekazywanej nieruchomości to 3,8 mln zł.

30 lat samorządu terytorialnego i centrum Łukasiewicz

Na dwa dni przed 30. rocznicą pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku, radni województwa podjęli także temat wagi samorządu dla rozwoju Polski.

- Reforma administracyjna, tworząca różne szczeble samorządu terytorialnego to jedna z ważniejszych i bardziej udanych reform po 1989 roku. Mówimy o tym, przywołujemy przykłady tego, czym jest samorząd i jak blisko jest problemów i spraw mieszkańców swych społeczności. Szczególnie dobrze widać to w czasie pandemii, gdy to samorząd jest miejscem, w którym zdobywa się informację i wsparcie – jak chociażby dla przedsiębiorców. Opieka zdrowotna, choćby w postaci szpitali też w znacznym stopniu leży na barkach samorządu. To pokazuje czym jest samorząd – zaznacza marszałek Ortyl. Po 1989 roku rozwój społeczny w Polsce stał się faktem. Dzięki reformom powstało społeczeństwo obywatelskie, decydujące o losach swych małych ojczyzn. Minęły już trzy dekady samorządu i dziś widzimy jak ważny jest on, chociażby w kontekście absorbcji środków unijnych, dzięki którym nasze samorządy tak świetnie się rozwijają – zauważył w czasie sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Makieta Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Sejmik Województwa Podkarpackiego

Radni wysłuchali też informacji o Podkarpackim Centrum Nauk Łukasiewicz, które powstaje w podrzeszowskiej Jasionce. O stanie prac nad inwestycją mówił dyrektor Tomasz Michalski z WDK, który odpowiada za inwestycję.

- Już w lipcu ma ruszyć budowa Podkarpackiego Centrum Nauki. Prace budowlane mają potrwać do maja 2022 roku, a samo otwarcie planowane jest na czwarty kwartał 2022 roku – zaznaczał dyrektor Michalski.

Na 4 kondygnacjach znajdą się prawie 3 tysiące metrów kwadratowych ekspozycji, laboratoria i warsztaty. Całkowita wartość projektu, w ramach którego powstaje PCN to ponad 90 mln złotych, z czego ponad 72 mln złotych pochodzą RPO WP 2014-2020, a prawie 18 mln złotych dokłada ze swego budżetu województwa podkarpackiego. Gotowa jest już makieta budynku, którą będzie można niebawem oglądać w holu Urzędu Marszałkowskiego.

Makieta Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Sejmik Województwa Podkarpackiego

Radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dla 71 gmin, na niewielkie inwestycje na potrzeby lokalnych wspólnot na swoim terenie. Radni jednogłośnie poparli projekt, przekazując na ten cel ponad 700 tysięcy złotych z budżetu województwa. Tak samo zgodnie zdecydowali o poparciu 16 wniosków na kwotę 240 tysięcy złotych, które w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi realizują II etap koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

W sesji uczestniczył także Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który mówił o sytuacji epidemicznej w regionie od marca do 24 maja. Jesteśmy wraz z kilkoma województwami w sytuacji korzystnej jeżeli chodzi o współczynnik zapadalności na koronawirusa. Od pewnego czasu nie notujemy nowych przypadków – podkreślał inspektor Sidor. – Przez ten czas objęliśmy ponad 45 tysięcy osób kwarantanną. W tym czasie WSSE wykonała ponad 17 tysięcy badań, a kolejne trzy laboratoria wykonały ponad 3,8 tysiąca badań.

- Powiało optymizmem – podsumował tę prezentację przewodniczący Jerzy Borcz.

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał z kolei założenia podpisanego niedawno „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”, który realizować będzie razem kilka podmiotów.

Działania te i przedsięwzięcia wesprą powrót osób, które zakończyły okres przebiegu choroby COVID-19 do życia społecznego, zwłaszcza na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu zdrowia, leczeniu oraz rehabilitacji. Projekty będą finansowane z RPO WP 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, ze środków budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych źródeł.

Projekty będą miały przede wszystkim wymiar leczniczy i rehabilitacyjny, pozwolą także na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Głównymi koordynatorami projektów będą Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas kontaktu z innymi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4