Asseco ponownie wygrało przetarg na dostawę mikro dronów dla wojska

KATEGORIA: INWESTYCJE / 31 maja 2020

Naziemna stacja kierowania i kontroli z oprogramowaniem Asseco
Fot. Asseco Poland

Wszystko wskazuje na to, że to Asseco Poland S.A. z Rzeszowa dostarczy jednak Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP) klasy mikro dla polskiego wojska.

Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej dokonał ponownej oceny dwóch ofert złożonych przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy (ITWL) oraz właśnie Asseco Poland i wskazał jako zwycięzcę rzeszowską firmę.

O problemach z przetargiem na mikro drony dla polskiej armii pisaliśmy już TUTAJ. Po tym jak drugi z oferentów, czyli ITWL zaskarżył wybór oferty Asseco do Krajowej Izby Odwoławczej, Inspektorat Uzbrojenia podjął decyzję o unieważnieniu wyboru i ponownej ocenie ofert.

Kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia MON IU ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i ponownie więcej punktów otrzymała oferta Asseco Poland. W ocenie ofert 85 proc. stanowiła cena brutto, natomiast 15 proc. parametry techniczne. Za parametry techniczne oferty obu wykonawców zdobyły po 2 punkty. W kryterium ceny Asseco Poland S.A. otrzymało 85 punktów, a Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – 80,67 punktów. W punktacji łącznej firma z Rzeszowa dostała 87 pkt. wobec 82,67 pkt. jakie zdobył warszawski konkurent.

Ceny jakie zaoferowały obie firmy nie zmieniły się. Budżet zamówienia wyniósł ponad 5,240 mln zł brutto. Oferta Asseco Poland miała wartość 4,627 mln zł brutto, natomiast ITWL – 4,875 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) klasy mikro przeznaczonych do wyposażenia jednostek Sił Zbrojnych w sprzęt do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji w różnorodnym środowisku, przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych i podczerwieni.

Dostawy mikro dronów miały zakończyć się do 30 listopada br. Nie podano jeszcze, czy po wydłużeniu procedury przetargowej ten termin też zostanie wydłużony.

Red.

Fot. Asseco Poland

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4