Jest zgoda na budowę S19 Rzeszów Płd. - Babica. Przetarg już po kontroli

KATEGORIA: INWESTYCJE / 6 lipca 2020

Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może już podpisać umowę z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na liczącym ok. 10,3 km odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

Kontrola uprzednia postępowania przetargowego, którą przeprowadził prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem.

- Po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, możliwe będzie podpisanie kontraktu - zapowiada Joanna Rarus, z oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego. Zgłosiło się sześciu wykonawców. Najtańszą ofertę złożyła firma China Harbour Engineering Company LTD z Pekinu. GDDKiA na sfinansowanie zadania przeznaczyła nieco ponad 1 miliard 770 milionów zł. Tymczasem Chińczycy wycenili swoje prace jedynie na 1 miliard 198 milionów złotych.

Jednak to nie oferent z Pekinu został zwycięzcą przetargu. Ostatecznie wybrano ofertę drugą w kolejności pod względem wysokości proponowanej kwoty. Wspomniane polsko-hiszpańskie konsorcjum zaproponowało 2 mld 230 mln zł. To oznacza, że do pierwotnego budżetu inwestycji GDDKiA będzie musiała dołożyć 460 mln zł.

- Na wybór oferty najkorzystniejszej zostało złożone odwołanie, które jeszcze przed terminem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej cofnięto, w związku z czym postępowanie odwoławcze zostało umorzone - dodaje Joanna Rarus.

Przetarg objęto jednak kontrolą uprzednią prezesa UZP.

- Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień - podkreśla rzecznik rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca zadania na podstawie Koncepcji Programowej opracuje dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2026.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica typu „trąbka” oraz pierwsze na Podkarpaciu centrum zarządzania tunelem. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Fot. GDDKiA

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Obecnie funkcjonuje już odcinek o długości 30,2 km od węzła Sokołów Młp. do węzła Rzeszów Płd.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4