Baza kolei aglomeracyjnej na stacji Staroniwa. Drugi przetarg się powiedzie?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 sierpnia 2020

Widok z lotu ptaka na rejon stacji kolejowej Rzeszów Staroniwa. To tutaj ma powstać baza zaplecza technicznego dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej
Fot. Google Maps

Urząd Marszałkowski powtórnie szuka wykonawców budowy punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa. Pierwszy przetarg trwający jeszcze od grudnia ub. r. unieważniono końcem maja ponieważ obie oferty znacznie przekroczyły budżet inwestycji. Inwestor, czyli województwo podkarpackie zaplanowało na ten cel niemal 97,5 mln zł, a firmy zaproponowały ok. 132,7 mln zł i ok. 169,6 mln zł.

W piątek ogłoszono kolejny przetarg. Co jest planowane w ramach inwestycji?

Zakłada ona budowę nowego zaplecza technicznego w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie do utrzymania pojazdów kolejowych obsługujących połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest województwo podkarpackie. Inwestycja ma powstać w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj.

Urząd Marszałkowski przewidział jeszcze siedem dodatkowych zadań do wykonania ale już w ramach opcji. Przewidują one: wykonanie trakcji elektrycznej z możliwością odsuwania wewnątrz hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, wybudowanie zasilacza długości około 450 m, który zasili tor nr 3 na stacji Rzeszów Główny, wychodzący w kierunku stacji Rzeszów Staroniwa wraz ze zmodernizowaniem wyeksploatowanej sieci trakcyjnej na odcinku Rzeszów Staroniwa – Rzeszów Główny o długości około 1200 m, wyposażenie obiektu w kompleksową instalację fotowoltaiczną, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drodze dojazdowej oraz placach manewrowych, wykonanie kontenerowej stacji paliw, umożliwiającej tankowanie pojazdów olejem napędowy, wykonanie integracji sterowania ruchem kolejowym zaplecza technicznego PKA ze stacją PKP Rzeszów Główny, a także wykonanie przykrycia potoku Mikośka.

Zamawiający o skorzystaniu z zamówienia opcjonalnego ma poinformować wykonawcę do końca czerwca 2021 r., a za jego zgodą także w późniejszym terminie.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca września 2023 r. Na oferty Urząd Marszałkowski czeka do 4 września br.

Czy tym razem przetarg na budowę zaplecza na Straoniwie się powiedzie? To okaże się po otwarciu ofert. Przypomnijmy, że w innym ważnym, także powtarzanym już przetargu na budowę infrastrukturalnej części Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (zakładającej m.in. przebudowę linii kolejowych z Rzeszowa w kierunku Dębicy, Przeworska, Kolbuszowej i Strzyżowa, oraz budowę 5 km nowej linii do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka) wpłynęło siedem ofert i każda znacznie przekracza budżet inwestycji. W rozstrzygnięciu tego przetargu ma pomóc aukcja elektroniczna.

Podkarpacka (do niedawna używano nazwy Podmiejska) Kolej Aglomeracyjna to sztandarowy projekt samorządu województwa podkarpackiego realizowany wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe i 16 gminami z terenu Podkarpacia.

Niedawno samorząd województwa podkarpackiego zawarł ze spółką POLREGIO umowę na lata 2021 - 2025 o wartości prawie 466 mln złotych na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich –regionalnych oraz aglomeracyjnych – podmiejskich. Wcześniej samorząd województwa zawarł z firmą NEWAG z Nowego Sącza umowę za około 200 mln zł na dostawę nowego taboru do obsługi połączeń PKA.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4