PGE Energia Ciepła w Rzeszowie angażuje się w pomoc powodzianom

KATEGORIA: GOSPODARKA / 3 sierpnia 2020

PGE Energia Ciepła. ITPOE w Rzeszowie
Fot. PGE EC

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (ITPOE - czyli spalarnia odpadów na Załężu), należąca do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się w pomoc mieszkańcom Podkarpacia poszkodowanym w czerwcowej powodzi. Instalacja będzie przyjmować i utylizować odpady o kodzie 19 12 12, które powstały z przetworzenia odpadów popowodziowych.

- W wyniku podtopień i powodzi, które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca, powstały odpady popowodziowe, których część zostanie poddana dalszemu przetworzeniu. Na skutek ich przetworzenia powstaną odpady nadające się do termicznego przekształcenia w instalacji ITPOE w Rzeszowie - informuje Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła. - PGE Energia Ciepła wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców poszkodowanych w skutek powodzi, a także przychylając się do prośby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie przyjęcia do ITPOE w celu termicznego przetworzenia do 500 ton odpadów powstałych z przetworzenia odpadów popowodziowych.

W ten sposób rzeszowska instalacja, która należy do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się we wspólną pomoc realizowaną przez Grupę PGE dla mieszkańców Podkarpacia, którzy ucierpieli podczas klęski powodzi, często tracąc cały dobytek życia.

- Jako producent oraz dostawca energii i ciepła dla Rzeszowa, a także odbiorca i utylizator odpadów angażujemy się w pomoc mieszkańcom regionu, zwłaszcza w tak trudnych chwilach, jak klęska powodzi, która dotknęła Podkarpacie. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna, zarówno dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych jej skutkami, jak i dla samorządowców, którzy wychodząc naprzeciw zaistniałym potrzebom, pragną w możliwie najbardziej efektywny sposób udzielić potrzebującym niezbędnej pomocy. Dlatego odpowiadając na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podjęliśmy się pomocy w usuwaniu skutków podtopień i powodzi – mówi Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła, angażuje się w pomoc w ramach wspólnych działań Grupy PGE. W marcu 2020 r., w toku zmagania się z pandemią koronawirusa, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu środków na wsparcie szpitali, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Pomoc otrzymało kilkanaście placówek w całej Polsce, które były wyznaczane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pod koniec czerwca Fundacja PGE przekazała z kolei milion złotych na walkę ze skutkami powodzi na Podkarpaciu.

***

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach. Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Zgierz, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4