Rodzime firmy z szansą na duży zastrzyk finansowy. Do wzięcia jest 40 mln zł

KATEGORIA: GOSPODARKA / 4 sierpnia 2020

Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego.
Fot. Karol Woliński

Łącznie 40 mln zł – na (co należy podkreślić) bezzwrotną pomoc finansową w formie grantu, mogą liczyć podkarpackie firmy należące do sektora małych i mikro przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii koronawirusa straciły płynność finansową. Program pomocowy jest inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nabór do programu, który przeprowadzi Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ruszy już 12 sierpnia. Co ważne dofinansowanie może zostać wykorzystane tylko na bieżącą działalność firmy.

- Chcemy przeznaczyć to wsparcie na środki obrotowe, czyli nie na inwestycje, nie na zakupy inwestycyjne, czy wynagrodzenia a na koszty bieżące, które w firmach bardzo często powodują problemy z płynnością. Dodatkowo jesteśmy jedynym województwem, które przeznacza te środki dla firm z samozatrudnieniem, dla mikro i małych firm. Myślę, że będzie to znacząca pomoc – - mówił na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Kto może skorzystać?

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Pomoc skierowana będzie wyłącznie do firm z terenu województwa podkarpackiego, które prowadziły działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 r. i znalazły się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Jednym z warunków uzyskania grantu jest spadek obrotów nie mniejszy niż 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Przedsiębiorcy ubiegający się o granty muszą także spełnić inne kryteria. Szczególnie chodzi tu o niezaleganie z płatnością za podatki i składki na ubezpieczenie społeczne na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia. Ponadto, przedsiębiorca chcący otrzymać pomoc, na dzień składania wniosku nadal musi prowadzić działalność gospodarczą, nie może znajdować się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.

Należy zaznaczyć, że z łącznej kwoty 40 mln zł w ramach programu pomocowego, część w postaci 12 mln zł będzie przeznaczona tylko dla firm z branży turystycznej. Bo jak tłumaczy marszałek Władysław Ortyl, to właśnie tą gałąź gospodarki najmocniej uszczupliła pandemia koronawirusa.

- Ta branża ucierpiała najmocniej, najszybciej była dotknięta kryzysem finansowym wywołanym pandemią i też najdłużej będzie z tego krzysu wychodzić, mimo tego, że zainteresowanie turystyką w czasie wakacji wzrosło. Musimy mieć jednak świadomość, że wakacje niedługo się skończą i mogą pojawić się kolejne problemy - tłumaczył marszałek Ortyl.

Jakich branż nie obejmie to wsparcie finansowe?

Z kolei z programu pomocowego będą wyłączone firmy działające przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych, produkcji treści pornograficznych, jak i również działalności z branży gier losowych, czy działalność dotycząca szeroko pojętych finansów i rachunkowości.

Agnieszka Czuchra - dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.
Fot. Karol Woliński

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Uruchomienie tego programu pomocowego właśnie teraz w sierpniu jak mówi dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Agnieszka Czuchra nie jest przypadkowe. Wiąże się to z wykorzystaniem środków finansowych w ramach innych programów pomocowych, które właśnie się kończą.

- Termin tej pomocy nie jest przypadkowy, został wybrany celowo w sierpniu, gdyż wiedzieliśmy, że w pierwszych miesiącach pandemii dla przedsiębiorców będzie duża pomoc z rządu, a potem te środki zaczną się kurczyć. I dlatego też zdecydowaliśmy się ogłosić ten konkurs jak najpóźniej, gdy inne źródła finansowego wsparcia będą się wyczerpywać – dodała Agnieszka Czuchra, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Mariusz Bednarz - prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Fot. Karol Woliński

Jak już wcześniej wspomniano za realizację programu pomocowego odpowiada Regionalna Agencja Rozwoju Regionalnego. Prezes RARR Mariusz Bednarz mówił podczas konferencji prasowej na jakich zasadach będzie prowadzony nabór wniosków.

- Wnioski w naszym przekonaniu są dosyć proste i nieskomplikowane. Od 12 sierpnia uruchomimy nabór i spodziewamy się lawiny zgłoszeń. Dlatego też postawiliśmy na sprawdzone narządzie informatyczne czyli platformę ePUAP, która będzie jedynym miejscem, gdzie należy złożyć wniosek - mówił Mariusz Bednarz

Co ważne jak podkreślił Mariusz Bednarz, przedsiębiorcy mogą złożyć tylko jeden wniosek dotyczący dofinansowania. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, wszystkie wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania dla danego podmiotu, jest ona oparta o stawkę jednostkową w wysokości ok. 7,8 tys zł i przeliczana na podstawie liczby etatów w danym przedsiębiorstwie. Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie na okres trzech miesięcy. W tym czasie firma musi prowadzić działalność gospodarczą.

Na stronie RARR pojawiły się już wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Od 12 sierpnia będziecie mogli zrobić to pod tym linkiem - http://rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-pomoc-w-formie-grantow-na-kapital-obrotowy/

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2020 r. Prezes RARR Mariusz Bednarz spodziewa się dużego zainteresowania programem pomocowym ze strony podkarpackich firm.

- Spodziewamy się powyżej 10 tys. wniosków. Postaramy się ocenić je jak najszybciej, aby ta pomoc w maksymalnie krótkim czasie trafiła do podkarpackich firm. Wnioski będą oceniane w takiej kolejności w jakiej będą do nas wpływać – stwierdził prezes RARR.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4