Rozpoczęła się budowa innowacyjnej wizytówki regionu - PCN Łukasiewicz

KATEGORIA: INWESTYCJE / 5 sierpnia 2020

Uroczyste wbicie łopaty zapoczątkowało budowę Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
Fot. Karol Woliński

Rozpoczęcie budowy Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” stało się faktem w środę 5 sierpnia 2020 r. Od kilku dni na terenie leżącym pomiędzy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena, a hotelem Holiday Inn Expres w Jasionce, trwają pierwsze pracę ziemne. W środę w obecności marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz wielu ważnych gości doszło do symbolicznego wbicia łopaty pod długo wyczekiwany obiekt, który będzie jedną z najważniejszych inwestycji samorządu województwa ostatnich lat. Marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystości związanych z rozpoczęciem prac budowlanych mówił o tym, że PCN „Łukasiewicz” stanie się miejscem, które zapoczątkuje działania innowacyjne na całym Podkarpaciu i może mieć duży wpływ na rozwój regionu.

- To inwestycja z kategorii tych przyszłościowych. Wiemy o tym, że warunki tego jak wygląda dany region nie rodzą się w momencie otwarcia autostrady czy uczelni, a zdecydowanie wcześniej, na poziomie umysłu i wizji. Do tego konieczne są osoby w postaci liderów przemian, którzy mamy nadzieję będą kształcić się w tym miejscu - mówił Władysław Ortyl podkreślając, że lokalizacja PCN „Łukasiewicz” wzbudzała swego czasu duże dyskusje. W przeszłości mówiło się m.in. o tym aby taki obiekt powstał w Rzeszowie. Władze stolicy Podkarpacia proponowały m.in tereny kolejowe przy ul. Kochanowskiego czy też działki gdzie kiedyś znajdowało się miejskie lodowisko przy ul. Wyspiańskiego. Ostatecznie zdecydowano się na okolice Portu Lotniczego w Jasionce, co zdaniem marszałka Władysława Ortyla jest ogromną zaletą biorąc pod uwagę fakt, że duża część ekspozycji w centrum będzie związana z tematyką lotnictwa.

Utworzenie podkarpackiego centrum nauki to projekt własny samorządu Województwa Podkarpackiego realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego.
Fot. Karol Woliński

Natomiast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas uroczystości rozpoczęcia budowy obiektu podkreśliła, że centrum nauki znacznie wspomoże Podkarpacie w dążeniu do miana innowacyjnego województwa. Będzie to również szansa na zainspirowanie osób odwiedzających centrum do dalszego zagłębiania się w świat nauki.

- Dla wielu osób, które rozpoczną swoją edukację, wizyta w PCN „Łukasiewicz”, może być ogromną inspiracją i impulsem do dalszego rozwoju, w co głęboko wierzymy - stwierdziła Ewa Leniart dodając, że PCN „Łukasiewicz” może stać się znaczącym ośrodkiem promowania nauki w południowej części Polski.

Całkowita wartość projektu to ponad 90 mln zł, w tym ok. 72 mln stanowią środki Unii Europejskiej, pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Województwa Podkarpackiego. Budowa budynku pochłonie prawie 50 mln zł., natomiast reszta zostanie przeznaczona głównie na wyposażenie specjalistyczne centrum, na które składać się będzie ponad 200 interaktywnych eksponatów oraz kompletne wyposażenie 3 laboratoria edukacyjne i 2 pracownie warsztatowe.

Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki.
Fot. Karol Woliński

Ekspozycje - lotnictwo, człowiek i przyroda

Jeżeli chodzi o tematykę ekspozycji to duża ich część będzie związana z lotnictwem. Znajdą się tam stanowiska poruszające podstawowe zagadnienia związane z tematyką lotniczą, a dla zaawansowanych uczestników zaproponowane zostaną także bardziej zaawansowane elementy ekspozycji. Wystawa skupi się m.in. na historii lotnictwa poczynając od mitologicznych Dedala i Ikara, przez pierwszy lot balonem, po historię współczesną. Oprócz lotnictwa ekspozycje w PCN „Łukasiewicz” będą dotyczyły człowieka i jego zmysłów oraz przyrody, z naciskiem na ochronę środowiska.

PCN będzie miejscem w nowoczesny sposób stawiającym na popularyzowanie nauki. Nie tylko udostępniane tu będą ekspozycje obrazujące wybrane obszary wiedzy naukowej i technicznej powiązane z regionalnymi specjalizacjami, ale także prowadzone będą zajęcia laboratoryjne i warsztaty rozwijające kreatywność, umiejętności praktyczne oraz zainteresowania nauką i techniką. Centrum już planuje popularyzację nauki poprzez wyjazdową edukację interaktywną z wykorzystaniem dodatkowej wystawy mobilnej, a także poprzez organizowanie i współorganizowanie wielu wydarzeń związanych z popularyzacją nauki i techniki. Planowana jest również współpraca z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

- Cieszę się, że na Podkarpaciu powstaje takie twórcze miejsce. Jeśli połączymy świat nauki, samorządowców, polityków, jeśli włączymy w to dobry system edukacyjny to na nowo odnajdziemy tu takich ludzi jak wybitny wynalazca, twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz, czy twórca światowych sukcesów w obszarze gazownictwa Marian Wieleżyński – mówił na placu budowy centrum nauki europoseł Bogdan Rzońca.

Europoseł Bogdan Rzońca.
Fot. Karol Woliński

Zewnątrz inspiracja lotnictwem, a wewnątrz komórką

Budynek centrum, którego owal nawiązuje do otoczenia i inspirowany jest także kształtami sterowca, helisy DNA i orbity, posiadać będzie cztery kondygnacje w tym jedną podziemną. Za wykonanie projektu PCN „Łukasiewicz” odpowiada Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa. Jak zaznaczył główny architekt pracowni F-11 Marcin Furtak, podczas prac nad projektem tego edukacyjnego obiektu, głównym założeniem było stworzenie przestrzeni, która przyciągnie uwagę osób zafascynowanych nauką.

- Główna ideą przy konstruowaniu projektu był fakt, że architektura powinna pełnić funkcję również cywilizacyjną. Chodzi o to aby budynek sam w sobie stał się elementem szerszej przestrzeni, takim magnesem, który będzie pobudzał turystykę naukową - powiedział Marcin Furtak.

Według głównego architekta pracowni F-11, zewnętrzny kształt centrum ma przypominać o wspomnianej już specjalizacji województwa podkarpackiego - czyli lotnictwie. Z kolei wewnątrz budynek został zaprojektowany w nawiązaniu do podstawowego składnika budulcowego wszystkich żywych organizmów czyli komórki.

- Te dwie przestrzenie składają się na obraz budynku, który wkracza w przyszłość. Projektując obiekt przygotowaliśmy go na najnowsze warunki techniczne, które będą jak najbardziej aktualne w momencie wejścia w fazę eksploatacji obiektu - podkreślał Marcin Furtak.

Za wykonanie projektu PCN „Łukasiewicz” odpowiada Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa. Na zdjęciu główny architekt pracowni Marcin Furtak.
Fot. Karol Woliński

Historię działań związanych z budową PCN „Łukasiewicz” przypomniał zastępca dyrektora WDK w Rzeszowie Tomasz Michalski, który osobiście odpowiada za realizację tego projektu.

- To była długa droga, bo pomysł, że powinno powstać takie centrum zrodził się już 13 lat temu. Trafiliśmy na podatny grunt, na wielu ludzi, którzy ponieśli tę ideę. Po drodze było wiele kamieni milowych i wiele dróg, którymi podążaliśmy, ale zawsze temu wszystkiemu towarzyszyła wielka przychylność ludzi zaangażowanych w ten pomysł – powiedział Tomasz Michalski.

Zastępca dyrektora WDK w Rzeszowie Tomasz Michalski.
Fot. Karol Woliński

Łączna powierzchnia budynku Podkarpackiego Centrum Nauki to ponad 6,5 tys. m.kw w tym ok. 3 tys. stanowić będzie przestrzeń wystawiennicza, na której zostaną rozlokowane interaktywne wystawy.

Budowę obiektu realizuje firma Warbud S.A. zaś funkcje Inżyniera Kontraktu sprawuje firma Sweco Consulting Sp. z o.o. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początek 2022 roku zaś uzyskanie pozwolenia na II kwartał 2022 roku. Wówczas to rozpoczną się prace związanie z uruchomieniem wystaw, laboratoriów i części zaplecza technicznego. Oficjalne otwarcie podkarpackiego centrum nauki dla zwiedzających planowane jest pod koniec 2022 roku.

Karol Woliński

Makieta obiektu.
Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4