Gmina Krasne zaprasza na ciekawe szkolenia i to nie tylko swoich mieszkańców

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 12 sierpnia 2020

Fot. Urząd Gminy Krasne

Wiele osób ma w sobie żyłkę społecznika. Dla niektórych jest to zaangażowanie w obronę uniwersalnych wartości, takich jak choćby czyste środowisko. Dla innych jest to znowu zaangażowanie się na rzecz poprawy standardu w najbliższym otoczeniu zamieszkania – w gminie lub na osiedlu. Często jednak zaabsorbowani własną pracą zawodową ludzie ci mają zbyt małą wiedzę co do praktycznej możliwości dokonywania zmian i jak się do tego zabrać.

Dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę o możliwościach kształtowania naszego otoczenia Gmina Krasne realizuje projekt pt. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”. Projekt adresowany jest do lokalnych samorządowców i społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkiń KGW, pracowników instytucji kultury i oświaty – wszystkich mieszkańców, którzy działają lub pragną rozpocząć działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach projektu, na przełomie sierpnia i września br., przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń, m.in. w następujących tematach:

- Seminarium dla radnych, sołtysów i aktywnych obywateli – od 30 sierpnia.

- Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, sporządzanie wniosków, realizacja projektów oraz sprawozdawczość – od 18 sierpnia.

- Organizacja zebrań wiejskich, zajęć, imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii – od 23 sierpnia.

- Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – od 3 września.

- Zasady prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej – 8 września.

Szkolenia organizuje gmina Krasne, choć uczestniczyć w nich mogą także mieszkańcy innych miast i gmin. Odbędą się one w formie stacjonarnej (w Domu Kultury w Palikówce, nr 258) lub ewentualnie zdalnej przy pomocy łącza internetowego.

Zasady uczestnictwa, zakres przekazywanej wiedzy i inne informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 17-2300200 lub wysyłając mail na adres: sekretariat@gminakrasne.pl, a także na stronie gminy: www.gminakrasne.pl/uniwersytet

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4