Ważna dla Rzeszowa inwestycja opóźni się. Co jest powodem tej sytuacji?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 12 sierpnia 2020

źródło: Google Maps

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie firmy Strabag dotyczące wyników przetargu na realizację przebudowy układu komunikacyjnego w centrum Rzeszowa. Chodzi konkretnie o dużą inwestycję drogową, która obejmuje ulice Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego i Styki.

Jak informuje rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki w związku ze stanowiskiem KIO, wykonawca tej inwestycji zostanie wyłoniony jeszcze raz.

- Nie będzie konieczności unieważniania przetargu. Natomiast będziemy musieli jeszcze raz dokonać analizy ofert zgodnie ze wskazaniami KIO, na które jeszcze czekamy. Chcemy rozstrzygnąć przetarg w ciągu kilku tygodni - mówi nam rzecznik prezydenta.

Przypomnijmy, że przetarg na realizację przebudowy układu komunikacyjnego wygrała firma Eurovia Polska, która złożyła najkorzystniejszą finansowo ofertę w wysokości 45,8 mln zł. Druga najniższą ofertę w wysokości ponad 46 mln zł złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Obie te oferty mieściły się w budżecie przygotowanym przez miasto, który wynosił 49 mln zł. Z kolei firma Strabag złożyła ofertę opiewającą na 49,6 mln zł i była ona niewiele wyższa od kwoty założonej w miejskim budżecie.

I to właśnie Strabag odwołał się w sprawie wyników postępowania przetargowego do KIO. W odwołaniu firma zarzuciła zamawiającemu czyli miastu brak wykluczenia wspomnianych już firm Eurovia i MPDIM Rzeszów w związku z nieprawidłowościami przedstawionymi w ofertach obu podmiotów. Chodzi o doświadczenie kierowników robót budowlanych. W ofertach Eurovia Polska oraz MPDiM w Rzeszowie, według odwołania przedstawionego przez Strabag miały zostać przedstawione w ofertach w błędny sposób.

Jak całe zamieszanie z wyborem wykonawcy tej inwestycji wpłynie na czas jej realizacji?

Już w tym momencie możemy mówić o opóźnieniu inwestycji, ponieważ władze Rzeszowa zakładały, że prace budowlane rozpoczną się w lipcu br. Jak słyszymy w rzeszowskim ratuszu, po ponownym rozstrzygnięciu przetargu powinno szybko dojść do podpisania umowy z wykonawcą.

-Zależy nam aby we wrześniu podpisać umowę i wtedy wykonawca będzie mógł wejść na plac budowy - mówi Maciej Chłodnicki.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia dotyczącego przebudowy skrzyżowań jest aż 25 zadań. Najważniejsze z nich to m.in.:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Głowackiego, Fredry, Siemiradzkiego, Śniadeckich na rondo dwupasowe (średnica zewnętrzna 42,5 m) wraz z budową okalającego rondo ciągu pieszo-rowerowego;

- rozbudowa odcinków ulic Fredry, Głowackiego, Śniadeckich, Orzeszkowej, Styki, Żółkiewskiego;

- budowa nowego odcinka ulicy klasy Z na długości ok. 400 m (oznaczenie KDZ.7), od projektowanego ronda do skrzyżowania z ul. Styki i przedłużeniem ul. Żółkiewskiego, wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Śniadeckich i ul. Orzeszkowej, budową miejsc postojowych przy jezdni, przebudową parkingu przy przychodni oraz budową ciągu pieszo-rowerowego i budową, przebudową oraz rozbudową chodników;

- rozbudowa ul. Siemieńskiego na odcinku od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Maczka – długość ok. 450 m, wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Kochanowskiego i ul. Kosynierów, budową zatok autobusowych, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych, budową nowego obiektu mostowego nad potokiem Przyrwa;

- budowa dodatkowej jezdni do obsługi ulic: Kochanowskiego, Chocimskiej, Klonowicza, Karpińskiego.

Zgodnie z warunkami przetargu maksymalny termin zakończenia inwestycji to 31 października 2022 roku.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4