4,2 mln zł trafi do OSP z Podkarpacia. Uzupełnią straty po powodzi

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 14 sierpnia 2020

Fot. KW PSP w Rzeszowie

4,2 mln zł trafi do podkarpackich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Mały Strażak”. W czerwcu br., na Podkarpaciu odbył się nabór w ramach tego programu. W środę 12 sierpnia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, poinformowali o jego rezultatach. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Czerwcowy nabór dotyczył części związanej z dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020.

- Pomoc finansowa w ramach tego programu pozwala jednostkom OSP uzupełnić braki sprzętowe powstałe w wyniku czerwcowych powodzi na Podkarpaciu - mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W ramach naboru do programu „Mały Strażak” podkarpackie jednostki OSP złożyły 583 wnioski, a łączna kwota oczekiwanej pomocy finansowej wynosi okolo 7 mln zł. Za projekt odpowiadają Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przeznaczyły na jego realizuje kolejno 3,2 mln zł i 1 mln zł. Do tej pory wsparcie w ramach programu „Mały Strażak” otrzymało 293 jednostek OSP na łączną kwotę 3,97 mln zł. Jak mówił w środę wiceprezes WFOŚIGW w Rzeszowie Bogusław Kida, oprócz omawianego czerwcowego naboru w ramach programu, w poprzednich latach udało się również sfinansować zakupy samochodów ratowniczko-gaśniczych.

- Realizujemy ten program już od trzech lat i do tej pory udało nam się sfinansować 100 samochodów gaśniczych za ponad kwotę 26 mln zł. W tym roku rozszerzamy program o drugą część dotyczącą zakupu sprzętu i doposażenia dla OSP - powiedział wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie.

Jak podkreślił Bogusław Kida, obecna kwota dofinansowania w ramach czerwcowego naboru, która wynosi 4,2 mln może zostać zwiększona w związku z dużymi potrzebami po powodzi. Jest duża szansa na dodatkowe 2,5 mln zł z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co spowoduje, że większość wniosków o dofinansowanie zostanie rozpatrzona pozytywnie. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu.

WFOŚIGW w Rzeszowie Bogusław Kida.
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej Nadbryg. Andrzej Babiec przypomniał, że podczas czerwcowej powodzi w akcji uczestniczyło 23 tys. strażaków z jednostek OSP i w związku z rodzajem wykonywanych działań oraz skalą podtopień część wyposażenia uległa zniszczeniu. Dlatego też dodatkowe dofinansowanie dla tych jednostek jest obecnie tak ważne.

- Myślę, że dzięki tym pieniądzom najważniejsze potrzeby w zakresie ochrony indywidualnej strażaków oraz drobnego wyposażenia jeżeli chodzi o sprzęt pożarniczy zostaną uzupełnione co pozwoli do powrócenia do stanu gotowości operacyjnej sprzed powodzi - dodał nadbryg. Andrzej Babiec.

Podkarpacki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej Nadbryg. Andrzej Babiec.
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Maksymalne dofinansowanie w ramach programu w formie dotacji wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW w Rzeszowie, ale nie więcej niż 15 tys. zł.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4