Trwa przetarg na dostawy śmieci do spalarni. Jaka jest oferta Rzeszowa?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 września 2020

Odpady w rzeszowskiej spalarni
Fot. Paweł Bialic

Do 7 września spółka PGE Energia Ciepła zarządzająca Instalacją Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, czekała na oferty podmiotów zainteresowanych dostarczeniem w przyszłym roku odpadów do instalacji. Teraz jak tłumaczy rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła Agnieszka Dietrich, trwa analiza ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

- Obecnie trwa analiza ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku”, którego celem jest zakontraktowanie wolumenu odpadów potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania ITPOE w kolejnym roku oraz ceny rynkowej, po której odpady będą do instalacji dostarczane - wyjaśnia Agnieszka Dietrich, podkreślając, że w ramach postępowania przewidziane są również negocjacje z oferentami.

Spółka PGE Energia Ciepła nie może ujawnić szczegółów dotyczących ofert złożonych przez podmioty zainteresowane wożeniem odpadów do rzeszowskiej spalarni. Wiadomo natomiast, że instalacja będzie w stanie przyjąć w przyszłym roku 65 tys. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Oferty w przetargu mogą składać podmioty z terenu całego kraju, a kluczowym kryterium przy wyborze będzie wysokość ceny zaproponowanej przez oferenta. To skutek zeszłorocznych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami znoszących tzw. regionalizację, która zakładała, że ITPOE ma odbierać śmieci tylko z Rzeszowa i gmin ościennych. Spółka PGE EC w warunkach postępowania przetargowego zastrzega jednak odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 50 procent od samorządów z województwa podkarpackiego.

Co ważne, obecnie duża część odpadów z samego Rzeszowa trafia do przetworzenia właśnie do ITPOE i jak potwierdza rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie także złożyło swoją ofertę w postępowaniu ogłoszonym przez PGE EC.

- Oferta oczywiście została złożona przez MPGK Rzeszów i teraz czekamy na drugi etap postępowania przetargowego - informuje rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Obecnie Rzeszów za przetworzenie 1 tony odpadów płaci 721 zł i w porównaniu z poprzednimi latami ta cena wzrosła ponad dwukrotnie. To też miało zmusić władze Rzeszowa do podniesienia opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Nowe stawki obowiązują od marca tego roku. Teraz władze Rzeszowa liczą, że nie dojdzie do znacznego wzrostu opłaty za przetworzenie odpadów na bramie spalarni, dzięki czemu nie będzie konieczności kolejnej ingerencji w opłaty dla mieszkańców.

- Liczymy na to, że ta kwota nie wzrośnie mając w pamięci zeszłoroczne wysokie podwyżki co doprowadziło do konieczności podwyższenia opłat dla mieszkańców - tłumaczy Maciej Chłodnicki.

Określenie ceny za spalenie odpadów w spalarni jest kluczową kwestią do rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego odbioru odpadów od mieszkańców Rzeszowa od 1 stycznia 2021 roku. Postępowanie w tej sprawie jest aktualnie prowadzone, a otwarcie ofert ma nastąpić 22 września. Jak słyszymy w ratuszu, termin ten może się zmienić w zależności od tego kiedy będzie znana cena dotycząca wywozu śmieci do spalarni.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4