Stypendia po 4 tys. zł dla najzdolniejszych uczniów z Podkarpacia. Trwa nabór

KATEGORIA: EDUKACJA / 22 września 2020

Fot. unspash.com

Ruszył nabór na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Po pieniądze mogą sięgnąć uczniowie szkół ponadpodstawowych i zawodowych.

- Łącznie Urząd Marszałkowski zaplanował stypendia dla 1060 uczniów podkarpackich szkół. Każdy stypendysta otrzyma po 4000 zł na rok. Nabór trwa do 25 września - informuje Monika Konopka z Biura Prasowego UMWP.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pierwszy pod nazwą „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”, skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł na rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

Drugi pod nazwą „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”, skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, bez względu na miejsce zamieszkania oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł na rok planuje się objąć 400 uczniów i uczennic (4- i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia).

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium upływa 25 września 2020 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl

Dokumenty do pobrania są TUTAJ (szkolnictwo ogólne) i TUTAJ (szkolnictwo zawodowe).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4