Zmiana organizacji roku na uczelniach. Studenci znowu uczą się zdalnie

KATEGORIA: EDUKACJA / 19 października 2020

Fot. Bermix Studio/Unsplash.com

W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną zmienia się system prowadzenia zajęć w rzeszowskich uczelniach.

Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Rzeszowskim od 19 października do odwołania będą realizowane zdalnie. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne, które są niemożliwe do przeprowadzenia wirtualnie. Lista 24 kierunków, których zajęcia częściowo prowadzone będą w formie tradycyjnej znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia (kursy, szkolenia), zajęcia w szkole doktorskiej i na studiach doktoranckich również będą realizowane zdalnie. Akademiki oraz biblioteka główna będą czynne. Studenci i doktoranci pierwszego roku będą mogli aktywować swoje legitymacje studenckie zdalnie, a dokumenty studentów wyższych lat pozostaną aktywne bez konieczności przedłużania ważności w dziekanacie. Władze uczelni zalecają także by w miarę możliwości realizować wszystkie sprawy za pośrednictwem komunikacji na odległość.

Politechnika Rzeszowska również zmienia organizację zajęć na zdalną. Od 17 października do 31 października wszystkie zajęcia będą odbywać się według ustalonych rozkładów zajęć, ale online. Planowane jest jednak przywrócenie od 2 listopada części zajęć, o ile nie pojawią się przepisy prawne zakazujące takiego typu kształcenia. Studenci mają możliwość pozostania w domach studenckich. Dalsze postanowienia będą ogłaszane po 30 października.

Z kolei w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od poniedziałku (19 października) w trybie zdalnym odbywać się będą te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się mogą być zrealizowane w trybie zdalnym, tj. wszystkie wykłady i konwersatoria oraz większość ćwiczeń i laboratoriów. Na każdym kierunku studiów będą również prowadzone zajęcia tradycyjne w ramach wybranych ćwiczeń i laboratoriów i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem listy takich zajęć. Władze uczelni chcą by ich realizacja rozpoczęła się w ostatnim tygodniu października.

Natomiast zgodnie zarządzeniem rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na tej uczelni zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz słuchaczy Seminarium Doktoranckiego do dnia 31 października odbywają się w wyłącznie w formie zdalnej. Dalsze decyzje dotyczące formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w WSPiA będą podejmowane w formie zarządzenia rektora w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Kam.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4