Rzeszowski Budżet Obywatelski 2021. Ruszyło głosowanie. Potrwa do 2.11

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 października 2020

Fot. Karol Woliński

23 października rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do podziału w trzech kategoriach będzie łącznie 8 mln zł. Rzeszowianie będą mieli czas na oddanie swojego głosu do 2 listopada.

W ramach RBO 2021 do głosowania dopuszczono 93 zgłoszone wcześniej projekty. Zostały one pogrupowane na trzy kategorie.

Pierwsza kategoria obejmuje projekty dotyczące budowy, modernizacji lub przebudowy infrastruktury miejskiej. Do podziału będzie 4 mln zł. Zgłoszono w niej 14 propozycji na łączną kwotę 11,2 mln zł.

W drugiej kategorii, która dotyczy budowy lub modernizacji infrastruktury osiedlowej kwota do podziału wynosi 3,2 mln zł. Tutaj zgłoszono 34 propozycje na łączną kwotę około 6,3 mln zł.

W ramach trzeciej kategorii dofinansowane będą projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. W tym przypadku kwota do podziału wyniesie 800 tys. zł. W tej kategorii zgłoszono 45 projektów o łącznej wartości 2,1 mln zł.

Listę wszystkich propozycji zgłoszonych do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można sprawdzić na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/358-rzeszowski-budzet-obywatelski/9752-rzeszowski-budzet-obywatelski-na-2021-r/19703-glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2021-rok.html

Głosowanie będzie przeprowadzone w dwóch formach:

1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl

2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne:

5 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021r., w których można głosować w formie papierowej w terminie od 23 października do dnia 2 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:

-Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,

-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, al. Kopisto 1,

-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,

-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44.

2 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne w godzinach pracy urzędu:

-Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,

-Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Jak oddać ważny głos?

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa. W konsultacjach można oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4