Są zalecenia na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w diecezji rzeszowskiej

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 25 października 2020

Fot. Paweł Bialic

Wciąż jeszcze nie wiadomo jakie będą rządowe decyzje w sprawie ewentualnych dodatkowych obostrzeń związanych z okresem Wszystkich Świętych i odwiedzania cmentarzy. Zostaną one ogłoszone w nadchodzącym tygodniu.

Swoje zalecenia już w ostatni piątek (23 października) przedstawiła natomiast proboszczom Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. Dotyczą one zasad organizacji nabożeństw w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz w dniu wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny, 2 listopada). W jednym z punktów zaleceń ustalono, aby nie organizować w tych dniach tradycyjnych procesji żałobnych.

Jak poinformowała Kuria Diecezjalna, zasady organizacji nabożeństw uwzględniają aktualne rozporządzenia w związku ze stanem epidemii, które w najbliższych dniach mogą ulec zmianie.

„Jeśli by tak się stało, należy odpowiednio reagować, informując o tym wiernych” – czytamy w cotygodniowych komunikatach Kurii.

Jak poinformował ks. Tomasz Nowak, rzecznik Kurii Diecezjalnej, sama instrukcja podaje, aby Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych były sprawowane na cmentarzach nie wewnątrz kaplic, ale na zewnątrz, tak, aby wierni mogli w nich uczestniczyć zachowując bezpieczną odległość.

Na głównych cmentarzach Rzeszowa (Wilkowyja i Pobitno) w Uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku odbędą się Msze św. o godz. 14.00, ale na zewnątrz kaplic, bez udziału biskupów i delegacji księży z rzeszowskich parafii i bez procesji za zmarłych.

W komunikacie czytamy również, aby nie organizować tradycyjnych procesji z modlitwami za zmarłych, ani w drodze na cmentarze, ani na samych cmentarzach. Symboliczne procesje można odprawić w Dniu Zaduszanym w budynkach kościołów parafialnych, ale tylko z udziałem celebransa i asysty liturgicznej.

- W Rzeszowie w Dniu Zadusznym nie będzie również tradycyjnej procesji na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej. W tym dniu bp Jan Wątroba odprawi Mszę św. w katedrze rzeszowskiej o godz. 18.00. Po Eucharystii odbędzie się procesja za zmarłych wewnątrz katedry - poinformował ks. Tomasz Nowak.

W ostatnich punktach instrukcji znajduje się zachęta do zyskiwania odpustów zupełnych za zmarłych oraz prośba, aby wierni nawiedzali cmentarze nie tylko w pierwszych dniach listopada. „Należy poprosić wiernych, aby rozłożyli w czasie nawiedzanie grobów bliskich zmarłych” – czytamy.

Dekret opublikowany na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię Apostolską 23 października przewiduje, że w związku z pandemią przez cały listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Celem zmian jest uniknięcie dużych skupisk na cmentarzach, szczególnie w tych krajach i regionach, gdzie jest to zakazane.

Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie wiernym uzyskania odpustu zupełnego w obecnych warunkach narzuconych przez pandemię Covid-19.

Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się ludzi na cmentarzach i w świątyniach w jednym czasie, będą mogli oni teraz nawiedzać te miejsca przez cały miesiąc, spełniając jednocześnie zwykłe warunki wymagane przez Kościół dla uzyskania takiego odpustu i ofiarowania go za zmarłych. Chodzi o pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Dotychczas można było uzyskać taki odpust codziennie od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmentarze i modląc się za tych, którzy odeszli do wieczności, a 2 listopada także odwiedzając kościół lub kaplicę i odmawiając „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W tym roku, ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia Penitencjaria Apostolska wyraziła zgodę, aby można było uzyskać odpust zupełny w dowolne, w wybrane przez siebie osiem dni listopada.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny bez wychodzenia z domu (szczegóły znajdują się w dekrecie).

Również udział w liturgii 2 listopada rozciągnięto na cały miesiąc, przy czym wybór konkretnego dnia pójścia na okolicznościową Eucharystię dekret pozostawia samym wiernym.

Szczegóły i pełny tekst dekretu na stronie diecezji rzeszowskiej: https://diecezja.rzeszow.pl/nowy-dekret-watykanu-o-odpustach-dla-zmarlych/

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4