Ród Jędrzejowiczów chce zwrotu majątku. Terenu Szpitala Miejskiego także?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 28 października 2020

Szpital Miejski
Fot. Barbara Kędzierska

Czy tereny, na których znajduje się m.in. Szpital Miejski przy ul. Rycerskiej trafi w ręce spadkobierców majątku rodziny Jędrzejewiczów? Taką niezbyt optymistyczną perspektywę w ostatnim czasie przedstawił prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, informując opinię publiczną, że potomek szlacheckiego rodu Jędrzejewiczów będzie się starał o zwrot działek w Rzeszowie i kilku okolicznych wsiach m.in. Jasionce i Trzebownisku.

- Dostaliśmy taką informację, że wniosek o zwrot majątku ma dotyczyć również terenu, na którym leży szpital. Trudno nam sobie wyobrazić, że szpital przeszedłby w inne ręce, natomiast nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu, więc trudno nam obecnie mówić o konkretnych działaniach w tej sprawie - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Przypomnijmy, że postępowanie dotyczące zwrotu działek rodzinie Jędrzejowiczów trwa od 2002 roku. Wtedy to Jan Grzegorz Mier-Jędrzejowicz zwrócił się do wojewody podkarpackiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że majątek ziemski Staromieście (m. in. w części stanowiącej zespół pałacowo-parkowy) nie podpadał pod dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej. Państwo na tej podstawie przejmowało majątki od prywatnych właścicieli na cele rolnicze. Aby dokonać wywłaszczenia potrzebne było spełnienie pewnych warunków. Wiadomo jednak, że władza ludowa powołując się na dekret, często robiła to łamiąc prawo i właśnie na to zwracają uwagę spadkobiercy starający się o zwrot majątku Jędrzejowiczów, który obejmuje m.in. pałac z XIX wieku, w którym obecnie mieści się Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (część podległego marszałkowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1), a także teren pobliskiego parku.

Postępowanie w tej sprawie trwało do 2008 roku, kiedy zostało wstrzymane w związku ze śmiercią wnioskodawcy Jana Grzegorza Mier–Jędrzejowicza. Sygnały o tym, że rodzina Jędrzejowiczów będzie nadal starała się odzyskać swój majątek pojawiały się już jakiś czas temu. W związku z tym miasto zrezygnowało z remontu parku przy ul. Rycerskiej czy stworzenia basenu solankowego przy Szpitalu Miejskim. Jednak jak informował w 2019 roku Podkarpacki Urząd Wojewódzki, postępowanie w sprawie zwrotu majątku było wciąż zawieszone. Teraz, jak informuje rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk w związku z uporządkowaniem kwestii dotyczących następnych prawnych spadkobierców, postępowanie zostało faktycznie wznowione.

- Z uwagi na śmierć Jana Grzegorza Mier-Jędrzejowicza, postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających następstwo prawne po zmarłym wnioskodawcy. Postanowienia o nabyciu spadku przedłożono w marcu br. Co pozwoliło na podjęcie zawieszonego postepowania - tłumaczy Michał Mielniczuk.

Jak informuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki, we wniosku dotyczącym zwrotu majątku nie wskazano jednak, o które tereny chodzi konkretnie. Zatem tego o jakie dokładnie działki starają się spadkobiercy rodziny Jędrzejowiczów dowiemy się dopiero po uzupełnieniu wniosku.

- Z uwagi na fakt, iż złożony wniosek (z 2002 r.) nie wskazywał konkretnych działek ewidencyjnych, pełnomocnik jednego ze spadkobierców Jana Grzegorza Mier-Jędrzejowicza został wezwany do uzupełnienia wniosku. Sprecyzowanie wniosku umożliwi ustalenie wszystkich stron postępowania i przeprowadzenie postępowania wyjaśniająco-dowodowego, w następstwie którego zostanie wydana stosowna decyzja - informuje rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

A co w przypadku gdyby wojewoda stwierdziła, iż nieruchomości wskazane we wniosku nie podpadają pod działanie Dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej? Wtedy byli właściciele lub spadkobiercy mogą zyskać możliwość dalszych działań prawnych w celu odzyskania nieruchomości w naturze (np. powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej, powództwa o wydanie nieruchomości) lub też w celu uzyskania na drodze sądowej ewentualnego odszkodowania od Skarbu Państwa.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4