NFZ już rozesłał aneksy przedłużające umowy z lekarzami rodzinnymi

KATEGORIA: ZDROWIE / 28 października 2020

Fot. Pixabay.com

Wcześniej niż w ubiegłych latach, Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do lekarzy POZ propozycję przedłużającą umowę na rok 2021. Ma to związek z koniecznością zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19. Aneksy przedłużające umowy z lekarzami rodzinnymi zostały już wysłane przez NFZ.

- Robert Bugaj, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przekazał w dniu wczorajszym lekarzom rodzinnym z naszego województwa aneksy do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. - poinformował w środę Rafał Śliż, rzecznik prasowy POW NFZ w Rzeszowie. - Umowy te pozwalają udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w nowym roku.

Umowy z wieloma lekarzami rodzinnymi są podpisane na ogół bezterminowo — w skali kraju na 6 tysięcy umów, ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony. Termin obowiązywania pozostałych upływa 31 grudnia br. - Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia - zaznacza rzecznik.

Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów. - Warto jednocześnie pamiętać, iż od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na przyszły rok planuje się wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzano dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk. Jednocześnie w bieżącym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk - wyjaśnia Rafał Śliż.

Jak dodaje rzecznik, zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami. - W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców - mówi Śliż.

- Wcześniejsze podpisanie aneksów wiąże się z obecnym stanem pandemii i koniecznością dokonania oceny przez Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2021 r. - podkreśla dyrektor POW NFZ.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4