7 punktów pomocy prawnej uruchomił dla mieszkańców powiat rzeszowski

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 26 listopada 2020

Fot. Pixabay.com

- Na terenie powiatu rzeszowskiego powstało 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Aktualnie pomoc odbywa się w formie teleporad - informuje Piotr Wróbel ze Starosta Powiatowego w Rzeszowie.

Oferta pomocy skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie są w stanie ponieść kosztów obsługi prawnej. W przypadku wspomnianych przedsiębiorców, pomoc dotyczy osób, które nie zatrudniały pracowników w ciągu minionego roku.

Zainteresowani powinni złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie dostępne na stronie internetowej TUTAJ.

- W przypadku braku dostępu do Internetu, oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej porady prawnej można składać również ustnie prawnikowi dyżurującemu, podczas rozmowy telefonicznej - dodaje Piotr Wróbel.

Zapisów na wizyty można dokonywać pod numerem telefonu: 882 184 152, a także bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, na stronie internetowej www.bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna prowadzony jest wykaz innych jednostek poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4