„NGO Wysokich Lotów”. Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzone

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 26 listopada 2020

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Znamy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Najlepsze podkarpackie organizacje pozarządowe zostały uhonorowane już po raz piąty, a nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach.

Nagrody dla stowarzyszeń były wręczane zwykle podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego. W tym roku ze względu na pandemię nie było to możliwe. Podobnie jak większość aktywności również konkurs przeniósł się do rzeczywistości wirtualnej, a statuetki i dyplomy zostaną dostarczone laureatom.

- Wierzę, że pomimo tej mało uroczystej formy radość wśród wyróżnionych organizacji jest wielka. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i jednocześnie dziękuję za prowadzoną działalność, która ma wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności i całego regionu. Sektor społeczny ma wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania naszych wspólnot, chcemy go wspierać i promować, także poprzez formułę konkursu – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” ma promować najlepsze organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.Nagroda przyznawana jest corocznie za całokształt dokonań organizacji, szczególnie za inicjatywy i realizację projektów na terenie województwa podkarpackiego, pomysłowość, budowanie partnerstwa wokół projektów, współpracę z wolontariuszami, efektywność oraz pozyskiwanie środków.

Organizacje zostały wyróżnione w pięciu kategoriach:

1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalności pomocowa,

2. Kultura i tożsamość narodowa,

3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,

4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,

5. Gospodarka, rynek pracy.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa:

Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie z siedzibą w Przemyślu.

2. Kultura i tożsamość narodowa:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy.

3. Nauka, edukacja, sport i środowisko:

Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie.

4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno „PRO PATRIA” z siedzibą w Sośnicy.

5. Gospodarka, rynek pracy:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Uherce Mineralne).

Nagrodzone organizacje otrzymały także nagrody – są to vouchery o wartości 5 tys. zł.

W konkursie przyznane zostały także trzy wyróżnienia:

1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa dla Stowarzyszenia „Mamy dla Was Czas” z siedzibą w Mielcu.

2. Kultura i tożsamość narodowa dla Stowarzyszenie Miłośników Chłopic z siedzibą w Chłopicach.

3. Nauka, edukacja, sport i środowisko dla Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie.

Wyróżnione organizacje otrzymały także statuetki i dyplomy oraz vouchery o wartości 1 tys. zł.

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4