Powszechny Spis Rolny już na finiszu. Jak przebiegła akcja na Podkarpaciu?

KATEGORIA: GOSPODARKA / 27 listopada 2020

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała w piątek dotychczasową realizację Powszechnego Spisu Rolnego w regionie. Prowadzony od początku września spis, dotyczy gospodarstw rolnych prowadzonych 1 czerwca bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy. Do zakończenia tegorocznego Spisu Rolnego pozostało niewiele czasu – jego koniec przewidziano na 30 listopada.

- Na ostatniej prostej Spisu Rolnego osiągnęliśmy w naszym województwie 97,7 procent spisanych gospodarstw rolnych. Do spisania pozostało nam 3297 gospodarstw i w ciągu 3 dni planujemy ten spis dokonać - powiedziała Ewa Leniart.

W czasie spisu rolnicy są pytani m.in. o rodzaje użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów według upraw, produkcję ekologiczną, stopień zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowie zwierząt gospodarskich, własny wkład pracy w gospodarstwo, powierzchnię nawadnianą, liczbę maszyn i urządzeń w gospodarstwie. Pozyskane informacje pozwolą zobrazować aktualny stan polskiego rolnictwa, strukturę, zachodzące w nim zmiany oraz wytyczyć kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wynik w granicach 98 procent Spisu Rolnego plasuje Podkarpacie w skali kraju na 2 miejscu ex aequo z województwem opolskim. Z kolei wśród 6 województw z największą liczbą gospodarstw rolnych Podkarpacie plasuje się na 1 miejscu.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan
Fot. Karol Woliński

Jak zaznaczył dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan, dane dotyczące gospodarstw są zbierane w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Trzeba też wspomnieć o utrudnieniach związanych z obostrzeniami wywołanymi pandemią koronawirusa. Dlatego też duża część (około 40 procent) dokonała spisu telefonicznie lub online.

- Ten spis odbywa się w ekstraordynaryjnych warunkach, gdzie duża część rolników spisuje się przez telefon lub przez Internet - zaznaczył Marek Cierpiał-Wolan podkreślając, że Podkarpacie osiągnęło dobry wynik jeżeli chodzi tegoroczny spis, mimo tego, że baza numerów telefonów do gospodarstw rolnych była ograniczona.

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych podlegających spisaniu na Podkarpaciu to 139 628. Na czele struktury spisowej stoi prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wojewódzkimi biurami spisowymi kierują wojewodowie, a ich zastępcami są dyrektorzy poszczególnych urzędów statystycznych. We wszystkich gminach funkcjonują z kolei gminne biura spisowe, zarządzane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Powszechny Spis Rolny (PRS) to największe przedsięwzięcie statystyki publicznej dotyczące polskiego rolnictwa. Spisy odbywają się co 10 lat. Ostatni miał miejsce w 2010 r.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4