Co z Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym? Niedługo poznamy wykonawcę

KATEGORIA: INWESTYCJE / 1 grudnia 2020

Wizualizacja budynku dworca PKP Rzeszów Główny i placu RCK - widok z lotu ptaka
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Jeszcze w tym tygodniu lub maksymalnie w przyszłym, dojdzie do wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego - jednej z większych inwestycji z dziedziny transportu w Rzeszowie w ostatnich latach.

Przetarg ogłoszony jeszcze w czerwcu cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców. Do ratusza wpłynęło ponad 1000 pytań dotyczących warunków realizacji inwestycji. W związku z tym dopiero początkiem października doszło do otwarcia ofert. Minęło prawie dwa miesiące, a werdyktu wciąż nie ma.

- Trwa weryfikacja dokumentacji przedstawionych przez wykonawców. Jesteśmy już w końcowej fazie analizy ofert. W tym lub też w następnym tygodniu dojdzie do wyłonienia wykonawcy - informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Przypomnijmy, że do przetargu na realizację Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego zgłosiło się siedem firm. Pięć ofert mieści się w założonym przez inwestora budżecie wynoszącym nieco ponad 91,5 mln zł.

Złożyły je: Budimex S.A. z Warszawy – 73,7 mln zł, Erbud S.A. z Warszawy – 81,5 mln zł, Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich – 82,9 mln zł, Baudziedzic Sp. z o.o. z Rudnej Małej – 85,1 mln zł, SKB Sp. z o.o. z Warszawy – 88,3 mln zł.

Natomiast dwie oferty przekraczają budżet, złożyły je Inżynieria Rzeszów S.A. – 96,1 mln zł oraz konsorcjum firm Torpol S.A. z Poznania (lider) oraz AJ Profibud Sp. z o.o. z Chmielnika i Texom Sp. z o.o. z Krakowa – 109,2 mln zł.

Wybór wykonawcy nie musi oznaczać od razu podpisania z nim umowy. W związku z ogromną wartością inwestycji, po wyborze wykonawcy nie można wykluczyć odwołań ze strony podmiotów biorących udział w postępowaniu. To może wstrzymać podpisanie umowy, aż do zakończenia postępowania odwoławczego. Taka sytuacja miała miejsce przy innej dużej inwestycji czyli przebudowie układu ulic Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego i Styki.

Wizualizacja budynku dworca PKP Rzeszów Główny od strony placu Dworcowego. Widać charakterystyczny zegar, który ma wrócić na narożnik budynku
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – zakres inwestycji

Przypomnijmy, że porozumienie w sprawie realizacji inwestycji władze Rzeszowa oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z porozumieniem ze spółkami kolejowymi, to miasto wzięło na siebie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy wspólnej inwestycji.

Niestety, RCK nie obejmie terenu dworca PKS przy ul. Grottgera co pierwotnie zakładano. Przewoźnik, głównie ze względów finansowych, nie mógł włączyć się do tego przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać przebudowę placu Dworcowego przy ul. Grottgera. Na placu powstaną perony autobusowe dla komunikacji miejskiej i regionalnej z ładowarkami elektrycznymi wraz z ciągami komunikacji pieszej oraz jednopoziomowy parking podziemny. Ma on mieścić min. 110 miejsc postojowych w tym min. 10 miejsc postojowych taxi, min. 5 miejsc postojowych dla wysiadających, min. 30 miejsc postojowych Kiss&Ride, oraz co najmniej 60 miejsc postoju długoterminowego. Wjazd i wyjazd do podziemnego parkingu zapewnią pochylnie.

Koncepcja zagospodarowania terenu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z przebudowanym układem drogowym - rzut z góry
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Wykonawcę czeka też zaprojektowanie i przebudowa układu komunikacyjnego ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy ul. Grottgera do wykonania będzie rondo dwupasmowe na skrzyżowaniu ul. Grottgera i Asnyka (pomiędzy dworcem PKS, budynkiem Poczty Polskiej oraz sklepu „Społem”) oraz przebudowa jezdni ul. Grottgera.

Druga część inwestycji realizowana w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego polega na przebudowie budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj.

Na poziomie -1 dworca powstanie hol przejściowy wraz z zadaszeniem, który połączy tunel podziemny prowadzący na perony i w stronę ul. Kochanowskiego (powstający w ramach trwającej przebudowy stacji Rzeszów Główny prowadzonej przez PKP PLK), a także parking podziemny budowany w ramach pierwszego zadania.

Wnętrze obiektu zostanie przebudowane w celu poprawy komfortu obsługi podróżnych oraz zapewnienia większej dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: podróżnych z dużymi bagażami, pasażerów z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Budynek dworca zostanie wyposażony w nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz bezpieczeństwa.

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków ma nastąpić m.in.: przywrócenie modernistycznej architektury elewacji dworca.

Wizualizacja holu budynku dworca PKP Rzeszów Główny
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg wykonawca będzie musiał zacząć od prac projektowych, które powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Prace budowlane mogłyby natomiast ruszyć rok później, końcem 2021 r. Zadanie pierwsze (przebudowa placu Dworcowego i układu komunikacyjnego) ma zakończyć się do 31 sierpnia 2023 r., a zadanie drugie (przebudowa dworca) do 122 tygodni od zawarcia umowy.

Zgodnie z porozumieniem z koleją, w ramach kosztów inwestycji 69 mln zł zostanie pokryte z budżetu miasta przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Odrębną, prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycją jest kończąca się właśnie przebudowa stacji kolejowej Rzeszów Główny. Objęła ona infrastrukturalną część stacji bez budynku dworca.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4