Niestabilna sytuacja w KSW Nr 1. Ceniony lekarz zwolniony bez powodu?

KATEGORIA: ZDROWIE / 2 grudnia 2020

Fot. Paweł Bialic

W ostatnim czasie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie sytuacja personalna jest mówiąc najdelikatniej bardzo dynamiczna. W poniedziałek informowaliśmy o zmianie na stanowisku dyrektora, które objął Janusz Ławiński, kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej zastępując Marka Wiatera.

Tuż przed odejściem z funkcji p.o. dyrektora, Marek Wiater podjął decyzję o zwolnieniu pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora ds. klinicznych i lecznictwa oraz kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii prof. Krzysztofa Gutkowskiego. Ta informacja miała wywołać duże poruszenie wśród personelu szpitala. W dniu, w którym doszło do zmiany na stanowisku dyrektora, pracownicy szpitala wystosowali apel o cofnięcie decyzji o zwolnieniu prof. Gutkowskiego.

- W związku z Pańską decyzją dotyczącą zwolnienia z pracy Kierownika Kliniki oraz odwołania z funkcji Dyrektora ds. Llinicznych i Lecznictwa Pana prof. dr hab. Krzysztofa Gutkowskiego, żądamy anulowania powyższej decyzji - brzmi apel wystosowany do dyrekcji szpitala KSW Nr 1 podpisany przez kierowników 12 klinik i jednostek działających w ramach KSW Nr 1.

W apelu zastrzeżono, że jeżeli żądania dotyczące przywrócenia do pracy prof. Krzysztofa Gutkowskiego nie zostaną spełnione, pracownicy rozpoczną protest. Apel został wystosowany jednak prawdopodobnie jeszcze przed informacją o zmianie na stanowisku dyrektora placówki.

Pacjenci i radny PiS oburzeni

Z faktu zwolnienia prof. Krzysztofa Gutkowskiego nie są zadowoleni również pacjenci, którzy we wpisach internetowych podkreślali jego wiedzę, profesjonalizm i dobre podejście do chorych. Podobną opinią cieszył się inny niedawno zwolniony lekarz KSW Nr 1 dr n. med. Ryszard Ziemiakowicz. Do naszej redakcji dotarł list adresowany do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla autorstwa jednego z pacjentów oburzonych zwolnieniem obu lekarzy.

- To w takich Ludziach jak prof. Gutkowski i dr Ziemiakowicz mamy oparcie, dzięki Nim mamy wiarę. Do kogo mamy się teraz zwrócić? Proszę przekazać nam adresy. Proszę przekazać nam powody odwołania, bo jako pacjenci mamy do tego prawo. Pobyt w szpitalu dostarcza wielu doświadczeń, ale dzięki takim wspaniałym Ludziom ciągle jest nadzieja - pisze w liście skierowanym do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla mieszkaniec Piątkowej, Pan Ryszard Pępek będący pacjentem onkologii.

Podobnego zdania jest radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Kotula z klubu Prawa i Sprawiedliwości, który upublicznił apel o przywrócenie prof. Krzysztofa Gutkowskiego w Internecie.

- W czasie gdy w szpitalach leżą setki pacjentów zarażonych wirusem , w sytuacji potwornego zagrożenia życia wielu mieszkańców Podkarpacia wyrzuca się najlepszego fachowca jakiego mamy?!! Tylko szaleniec mógł podjąć taki krok! Niedawno tenże dyr. Wiater zwolnił ordynatora oddziału chirurgii, znanego i cenionego chirurga dr Ryszarda Ziemiakowicza ! także bez żadnego powodu - twierdzi w ostrych słowach radny Jacek Kotula, który w środę na swoim profilu facebookowym otwarcie stwierdził, że zwolnienie prof. Gutkowskiego miało zostać zaakceptowane przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który jest organem założycielskim Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1.

Próbowaliśmy się skontaktować z nowym dyrektorem KSW Nr 1 Januszem Ławińskim aby zapytać o obecną sytuacją w szpitalu, ale ani we wtorek ani w środę był on nieuchwytny.

Marek Wiater: decyzja zgodna z prawem

Z kolei były już dyrektor KSW Nr 1 Marek Wiater na nasze pytanie dotyczące powodów zwolnienia prof. Gutkowskiego nie zdecydował się podać konkretnych przyczyn. Natomiast w piśmie skierowanym do kierowników klinik poinformował, że zakończenie współpracy z prof. Krzysztofem Gutkowskim odbyło się zgodnie z prawem.

- Pragnę podkreślić, że działania mające na celu zakończenie przez KSW współpracy z Panem dr hab. n. med. Krzysztofem Gutkowskim odbyły się w zgodzie z obowiązującym prawem i postanowieniami umownymi – brzmi fragment pisma Marka Wiatera, w którym podkreśla on, że decyzja o zakończeniu współpracy z prof. Gutkowskim była podjęta w ramach przyznanej KSW Nr 1 autonomii w kwestiach personalnych oraz na podstawie analizy wyników pracy prof. Krzysztofa Gutkowskiego.

W piśmie tym Marek Wiater zaapelował również do personelu o wstrzymanie przekazywania pism dotyczących sytuacji w KSW nr 1 do podmiotów innych niż dyrektor placówki. Podkreśla on również, że jedyną osobą odpowiedzialną za politykę kadrową w szpitalu jest dyrektor.

Trzeba tutaj jednak przyznać, że sytuacja z odpowiedzialnością wydaje się skomplikowana, ponieważ decyzję o zwolnieniu jak już wspomniano wcześniej podjął właśnie tuż przez sowim odejściem Marek Wiater. Teraz z tą sytuacją musi się jednak mierzyć już nowy dyrektor Janusz Ławiński.

Natomiast jeżeli chodzi o zapowiadany protest lekarzy KSW Nr 1 dotyczący braku przywrócenia do pracy prof. Gutkowskiego, na ten moment jak twierdzi Marek Wiater, sytuacja w szpitalu jest stabilna, nie ma żadnych sygnałów o rozpoczęciu protestu przez pracowników.

Fot. Paweł Bialic

Marszałek Ortyl spotkał się z dyrekcją KSW Nr 1

We wtorek spotkanie z dyrekcją szpitala odbył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Wieczorem we wtorek (1 grudnia) zarząd województwa wydał specjalne oświadczenie dotyczące obecnej sytuacji w KSW Nr 1. Jak czytamy w komunikacie zarządu województwa, w KSW Nr 1 już od 16 listopada trwa kontrola dotycząca prawidłowości funkcjonowania Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Onkologii Klinicznej oraz Kliniki Okulistyki, a także prawidłowości obsady stanowisk kierowników klinik. Planowo miała ona zakończyć się 18 grudnia.

- Zarząd Województwa Podkarpackiego podczas swoich posiedzeń na bieżąco zapoznaje się i omawia aktualną sytuację w szpitalu. Dodatkowo sejmikowe Komisje Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia zostały zapoznane z aktualną sytuacją w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 - brzmi fragment komunikatu zarządu województwa podkarpackiego.

Natomiast w kwestiach personalnych, jak czytamy w komunikacie, wszelkie decyzje są podejmowane samodzielnie przez dyrekcję szpitala.

- Wszelkie decyzje związane z bieżącym zarządzaniem i kierowaniem szpitalem, w tym dotyczące spraw personalnych należą do wyłącznej kompetencji dyrektora jednostki. Marszałek Województwa ani jego Zarząd nie mają kompetencji w tym zakresie. Dyrektor szpitala indywidulanie podjął decyzję o odwołaniu p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa - czytamy w komunikacie zarządu województwa podkarpackiego.

Tym niemniej po spotkaniu dyrekcji z marszałkiem Ortylem dalsze działania dotyczące obecnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie będą konsultowane z zarządem województwa podkarpackiego podczas kolejnego posiedzenia.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4