Wielopoziomowy parking na Podpromiu. Kiedy wybór wykonawcy projektu?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 25 stycznia 2021

Parking na Podpromiu
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Wciąż nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego, którego powstanie miasto planuje koło hali Podpromie. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg ogłoszony w kwietniu poprzedniego roku został unieważniony ponieważ wskazana przez miasto oferta zawierała braki, a wykonawca nie zdołał ich uzupełnić. W drugim podejściu do postępowania zgłosiło się aż 10 wykonawców i od listopada nie doszło do rozstrzygnięcia.

Okazuje się, że w drugiej próbie wyłonienia wykonawcy również nie obyło się bez podobnych przeszkód z ofertami zainteresowanych firm. Jednak jak słyszymy w ratuszu, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach uda się wreszcie wyłonić wykonawcę. Konieczne będzie jednak zwiększenie budżetu na wykonanie tego zadania.

- Z 10 wykonawców, którzy wzięli udział w przetargu, w przypadku części ofert, były one niekompletne, albo wykonawcy nie odpowiadali na nasze pytania szczegółowe, albo po weryfikacji dokumentów przesłanych przez firmy okazało się, że oferty były wadliwe. Spośród 10 ofert pozostało po weryfikacji dwie. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu puli środków o około 160 tys. złotych, tak, aby można było podpisać umowę z jednym z wykonawców - tłumaczy Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Przypomnijmy, że miasto na realizację projektu parkingu przy Podpromiu zarezerwowało w budżecie 600 tys. zł. W aktualnym przetargu najniższą ofertę w wysokości 490 tys. zł przedstawiła firma MAKI Architekci z Krakowa. Oprócz tego w budżecie miasta mieściły się również oferty firm BE DDJM Architekci z Krakowa (560 tys. zł) Probud ze Szczecina (565 tys. zł) oraz Lodrom z Krakowa (580 tys. zł). Wśród pozostałych 6 ofert przekraczających środki zabezpieczone na realizację tego zadania, które zaczynają się 700 tys. zł, a kończą na 1,4 mln zł, jest oferta firmy ARP Manecki z Krakowa wynosząca 758 tys. zł. Wydaje się, że w związku z deklaracją ratusza o zwiększeniu budżetu na wykonanie tego zadania o około 160 tys. zł, to właśnie ten wykonawca wygra przetarg. Wyniki postępowania powinniśmy poznać w ciągu kilku lub kilkunastu dni.

Wstępna koncepcja parkingu - mapka sytuacyjna.
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Parking na Podpromiu – zakres inwestycji

Zadaniem wykonawcy, który wygra przetarg będzie m.in. opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb projektowych opinii, warunków, zgłoszeń, pozwoleń, a także sporządzenie wniosków o wydanie odpowiednich warunków i decyzji, w tym również wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

Obecnie parking przy Podpromiu może pomieścić około 350 samochodów.

Zgodnie ze wstępną koncepcją, poziom I parkingu (tak jak obecnie znajdujący się w poziomie gruntu) byłby przeznaczony pod rowery - 93 miejsca, autokary – 23 miejsca i samochody osobowe – 273 miejsca. Poziom II byłby przeznaczony pod 279 miejsc dla samochodów osobowych, poziom III pod 315 miejsc dla samochodów osobowych, a poziom IV – najmniejszy – pod 173 miejsca dla samochodów osobowych. Razem byłoby, więc 1060 miejsc dla samochodów osobowych.

Bezpośrednio z mostu Zamkowego zaplanowano także wjazd na drugi poziom parkingu.

Na opracowanie dokumentacji wykonawca będzie mieć 480 dni od dnia podpisania umowy.

Oczywiście opracowanie dokumentacji to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Kolejnym będzie budowa parkingu, a to oznacza, że inwestycja może być gotowa realnie za kilka lat.

Według zapowiedzi płynących z ratusza parking na Podpromiu ma być bezpłatny. Zarówno on, jak również planowany przy ul. Pułaskiego wielopoziomowy parking obok basenów ROSiR mają być ostatnimi (i zarazem pierwszymi) parkingami wielopoziomowymi w strefie śródmiejskiej Rzeszowa. Ma to być element stawiania przez miasto na komunikację publiczną i zniechęcania do wjazdu samochodami do centrum stolicy Podkarpacia.

Karol Woliński

O tym jakie konkretne rozwiązania techniczne zostaną zastosowane w przypadku parkingu wielopoziomowego na Podpromiu zdecyduje firma, która wygra przetarg na opracowanie jego projektu
Fot. Pixabay.com

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4