Wojewoda i dyrektor NFZ o wyjazdowych punktach szczepień w regionie

KATEGORIA: ZDROWIE / 22 lutego 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

O sposobach dostępu do punktów szczepień przeciw COVID-19, w tym tzw. wyjazdowych punktach szczepień mówiono na poniedziałkowej (22 lutego) konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

W konferencji zorganizowanej przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podsumowała dotychczasową realizację Narodowego Programu Szczepień w regionie.

– Na wczoraj mięliśmy zaszczepionych 128 tys. 500 osób, z czego dawką drugą 41 tysięcy – powiedziała wojewoda. – By umożliwić realizację szczepień populacyjnych, zwłaszcza w grupach 80 i 70 plus został stworzony specjalny mechanizm dowozu do punktów szczepień osób, które są niepełnosprawne lub mają trudności w przybyciu do punktów stacjonarnych. Tych możliwości dowozu jest kilka, jednym z wariantów jest tworzenie wyjazdowych punktów szczepień. Modelowym sposobem postępowania jest także wsparcie osób niepełnosprawnych lub niemobilnych poprzez zorganizowanie dowozów do punktów szczepień przez jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały się w logistyczne wsparcie realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

O różnych ścieżkach dostępu do punktów szczepień mówił dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj.

Do pacjentów, którzy – ze względu na stan zdrowia – nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym dotrą specjalne wyjazdowe punkty szczepień, które są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które – zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień – potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach. W skali kraju powstało 117 dodatkowych wyjazdowych punktów szczepień.

– Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący – podkreślił dyrektor Bugaj. Aby skorzystać z takiej możliwości wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Punkty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy organizowany przez władze lokalne. Szczegóły tutaj.

W konferencji prasowej wziął również udział burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, który mówił o doświadczeniach związanych z organizacją transportu do punków szczepień na administrowanym przez siebie terenie.

***

ABC szczepień wyjazdowych

Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

Szczepienie pacjentów w domu. NFZ zorganizował ponad 100 dodatkowych punktów w Polsce, 7 na Podkarpaciu.

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Zakończony niedawno dodatkowy nabór pozwolił wyłonić 7 dodatkowych punktów, które w pełni zabezpieczą swoim działaniem całe województwo uzupełniając sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

PACJENT, KTÓRY NIE MOŻE DOTRZEĆ SAMODZIELNIE DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, mogą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.

Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?

- osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

- osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,

- osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Najpierw rejestracja, później umówienie transportu – jak to zrobić krok po kroku?

Gdy rejestrujemy się za pomocą infolinii 989:

- Podczas rejestracji, poinformujmy konsultanta, że chcemy skorzystać z transportu do punktu szczepień.

- Jeśli spełniamy kryteria, konsultant infolinii 989 przekaże nam numer telefonu na infolinię naszej gminy.

- Zadzwońmy na wskazany numer i poinformujmy o swoim terminie i miejscu szczepienia.

- Koordynator gminny skontaktuje się z nami, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Gdy rejestrujemy się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień:

- Podczas rejestracji poinformujmy, że chcemy skorzystać z transportu do punktu szczepień.

- Jeśli spełniamy kryteria, po zarejestrowaniu punkt szczepień zgłosi nasze zapotrzebowanie na transport do koordynatora gminnego. Nie musimy sami kontaktować się z infolinią gminną.

- Koordynator gminny skontaktuje się z nami, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Gdy rejestrujemy się przez Internet:

- Po zakończeniu rejestracji, wyświetli się link do spisu gmin oraz numerów infolinii gminnych.

- Znajdźmy swoją gminę i zadzwońmy na wskazany numer.

- Poinformujmy koordynatora gminnego o terminie i miejscu swojego szczepienia.

- Koordynator gminny skontaktuje się z nami, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

PACJENT, KTÓRY POTRZEBUJE SZCZEPIENIA W DOMU

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniają sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a jedynie wspierać ich pracę.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie przez infolinię 989. Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu – jak to zrobić krok po kroku?

- Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).

- Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.

- Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.

- Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.

- Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

- Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

- O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu. Wyjazdowe punkty szczepień otrzymują własną pulę szczepionek. Nie korzystają ze szczepionek zamówionych przez poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.

Informacja na stronie NFZ.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4