Odmulanie rzeszowskiego zalewu zatrzymała zima. Wznowienie prac jesienią

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 marca 2021

Fot. Paweł Bialic

Mroźna i obfita w opady śniegu tegoroczna zima przedwcześnie zatrzymała prace odmuleniowe na rzeszowskim zalewie. Jednak jak zaznacza rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak, tego typu wstrzymanie prac związane z warunkami atmosferycznymi było brane pod uwagę w planie inwestycji.

- Pokrywa lodowa na zalewie była tej wielkości, że unieruchomiła refuler, a po drugie zamarzł cały system rurociągów tłocznych, którymi jest transportowany urobek. Taka sytuacja została przewidziana w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z tą decyzją, kolejne prace odmuleniowe będą podjęte od października - zaznacza Krzysztof Gwizdak.

Pokrywa lodowa zatrzymała prace na zalewie na przełomie stycznia i lutego, teraz natomiast wykonawca nie może prowadzić dalszych czynności związanych z oczyszczeniem zbiornika w związku z rozpoczynającym się okresem gniazdowania ptaków, tarła ryb i okresów rozrodczych innych zwierząt. Trwa on od 1 marca do 15 października. Latem mają rozpocząć się przygotowania do kolejnych prac odmuleniowych, chodzi o m.in. przeniesienie chronionej rośliny kotewka orzech wodny

Fot. Paweł Bialic

Zaległy namuł wywieziony

Jak zaznacza rzecznik oddziału Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, wykonawca wywiózł już zalegający od zeszłego roku namuł wybrany z zalewu jeszcze przez poprzednie konsorcjum firm odpowiedzialne za oczyszczenie zbiornika.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku Wody Polskie zdecydowały się zerwać umowę z konsorcjum firm EFB Partner z Serocka i Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego z Warszawy. Jednym z powodów zerwania umowy miało być właśnie nie wywiezienie wydobytego urobku w terminie. W związku z tym Wody Polskie rozpoczęły poszukiwania nowego wykonawcy odmulania zalewu. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy - tzw. mały przetarg miał dotyczyć wywiezienia zaległego namułu oraz wydobycia 70 tys. m sześc. namułu do początku 2021 roku. Na razie nie wiadomo ile finalnie udało się wydobyć urobku w ramach ostatnich prac.

- Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaką ilość namułu została wydobyta w ramach ostatnich prac, czekamy na pomiary batymetryczne. Wydobyty namuł ma zostać wywieziony z terenu zbiornika do końca kwietnia po odsączeniu i osuszeniu, tak aby podczas transportu nie było zagrożenia zanieczyszczenia ulic w Rzeszowie - zaznacza Krzysztof Gwizdak.

Fot. Paweł Bialic

Drugi etap inwestycji realizowany w ramach tzw. dużego przetargu dotyczy zakończenia prac odmuleniowych na zalewie, w tym odmulenie zalewu na obszarze Natura 2000. Zadaniem wykonawcy będzie wydobycie ponad 580 tys. m3 osadów z dna zbiornika. Zgodnie z pierwotnymi założeniami prace zostaną wykonane do końca września 2022 roku. Za realizację obu części odmulania odpowiada ta sama firma – Transpol Lider z Inowrocławia. Łącznie Wody Polskie za realizację odmulania zapłacą wykonawcy około 62,7 mln zł. Termin zakończenia realizacji tej inwestycji mimo przerwy w pracach odmuleniowych w związku zamarznięciem zalewu, jak deklaruje rzeszowski oddział Wód Polskich, nie ulegnie zmianie.

Wokul

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4