Narada u podkarpackich strażaków. Podsumowali swoją pracę w 2020 roku

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 3 marca 2021

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 35 tysięcy zdarzeń. Trzy czwarte z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem. W środę (3 marca) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalność podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku.

Naradę rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną, szkoleniową, logistyczną oraz z zakresu IT przybliżyli zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia oraz st. bryg. Daniel Dryniak.

Obecni na naradzie goście podziękowali podkarpackim strażakom za rok ciężkiej, pełnej poświęcenia służby oraz za szybką i skuteczną pomoc niesioną mieszkańcom naszego regionu.

W naradzie uczestniczyli: poseł i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi PSP.

– Z dumą obserwuję Wasze profesjonalne podejście do realizowanych zadań – szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam Waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Po spotkaniu zostały zaprezentowane możliwości nowoczesnych systemów umożliwiających koordynację działań strażaków na terenie województwa oraz odbyło się uroczyste otwarcie nowo zmodernizowanego Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- Wdrożenie przedstawionych systemów, ze względu na ich skalę i stopień zaawansowania, uważam za ogromny sukces podkarpackiej Straży Pożarnej. – podkreślił nadbryg. Andrzej Babiec. - Jestem przekonany, że dzięki ich wdrożeniu znacznie wzrośnie efektywność kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi i współdziałania między jednostkami organizacyjnymi. A co najważniejsze, bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia będzie na jeszcze wyższym poziomie.

Komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec
Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4.301.446,73 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.656.229,70 zł oraz środki finansowe z budżetu państwa 645.217,03 zł.

Wartość poszczególnych elementów systemu:

• System integrujący środki łączności za kwotę 2.207.604,00 zł

• Ściana wizyjna za kwotę za kwotę 120.720,81 zł

• System transmisji obrazu i dźwięku za kwotę 1.912.337,58 zł

• Zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym za kwotę 60.784,34 zł

Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, budżetu wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe także było zrealizowanie w ubiegłym roku m.in.:

• zakupy pojazdów i sprzętu specjalistycznego w ilości 57 szt. dla jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego za kwotę ponad 4.5 mln zł

• zakupy sprzętu i samochodów dla jednostek OSP tych w KSRG i tych spoza systemu łącznie 38 samochody za kwotę prawie 27 mln,

• remonty budynków Komendy Wojewódzkiej i Komend Miejskich i Powiatowych PSP za kwotę ponad 970.000,00 zł,

• remonty strażnic OSP – ponad 106 strażnic wyremontowanych za kwotę prawie 3,6 mln,

• w roku budżetowym 2020 zakończono realizację zadania inwestycyjnego budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Koszt inwestycji wyniósł 17.109.000,00 zł,

• w roku budżetowym 2020 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w JRG Nowa Sarzyna” Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 2.029.000,00 zł.

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

W 2020 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 35 tysięcy zdarzeń. Trzy czwarte z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem.

W zdarzeniach, do których byli wzywani strażacy zginęło ponad 290 osób.

W pożarach zginęły 24 osoby, a 109 trafiło do szpitali. Pozostałe ofiary śmiertelne to głównie ofiary wypadków drogowych, utonięć i śmiertelnego zatrucia czadem. Ponad dwóm tysiącom siedmiuset rannym strażacy udzielili pomocy.

Jedna czwarta interwencji podkarpackich strażaków to pożary – wśród nich ogromny odsetek stanowią pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych oraz pożary w domach, mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych. Główne ich przyczyny to nieostrożność, nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych lub niesprawnie działające urządzenia grzewcze. W przypadku pożarów traw głównymi przyczynami są podpalenia, nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, czy wręcz bezmyślność lub lenistwo.

Ponad 27 tysięcy interwencji, do których byli wzywani strażacy, to tak zwane miejscowe zagrożenia.

- Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Pomagaliśmy na akwenach przy poszukiwaniach osób zaginionych. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu - wyjaśnia bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.

Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowano ponad 1200.

W 2020 roku strażacy odnotowali o 20 proc. więcej interwencji niż w roku 2019.

Od początku pandemii podkarpaccy strażacy czynnie uczestniczyli w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Pełnili dyżury w punktach kontrolnych na granicach z Ukrainą i Słowacją. Ich zadaniem był pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę.

Dodatkowo strażacy w każdym z powiatów naszego regionu utworzyli przyszpitalne polowe izby przyjęć. Strażacy dowozili także żywność i leki rodzinom objętym kwarantanną.

Red.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia
Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak
Fot. Bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4