Prezydent Bajdak: decyzję o Architekcie Miasta trzeba podjąć przed wyborami

KATEGORIA: POLITYKA / 5 marca 2021

Spotkanie w rzeszowskim ratuszu p.o. prezydenta Rzeszowa Marka Bajdaka z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów.
Fot. SARP Rzeszów

Jak już informowaliśmy, w piątek 5 marca na zaproszenie p.o. prezydenta Rzeszowa Marka Bajdaka odbyło się w ratuszu spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ KOMUNIKATU PRASOWEGO WYDANEGO PRZEZ OBIE STRONY PO SPOTKANIU (śródtytuł i pogrubienia od redakcji).

Tematem spotkania było określenie problemów przestrzennych Rzeszowa oraz możliwości stworzenia w naszym mieście procedur zapewniających właściwy ład przestrzenny.

– Przedstawiliśmy prezydentowi Bajdakowi naszą ocenę polityki przestrzennej miasta prowadzonej przez ostatnie lata. W dużej części była to opinia krytyczna. Podkreśliliśmy niewystarczający postęp prac nad planami miejscowymi oraz zbyt powszechną praktykę zainwestowania najważniejszych przestrzeni miasta w oparciu o WZ-ki w oderwaniu od potrzeb planistycznych. Często prowadziło to do chaosu urbanistycznego. Zaproponowaliśmy, aby władze miasta w większym stopniu wsłuchiwały się w opinie społeczne, w tym w głos ekspercki środowiska architektów. Ważne dla poprawy polityki przestrzennej jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zwróciliśmy się też o nadanie komisji MKUA roli nie tylko formalnej wymaganej ustawą, ale roli rzeczywistego ciała doradczego prezydenta – powiedział po spotkaniu arch. Piotr Rzeźwicki, prezes rzeszowskiego oddziału SARP.

Pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak przyznał, że miasto powinno jak najszybciej podjąć działania mające na celu uporządkowanie swojej polityki przestrzennej.

W spotkaniu z prezydentem Markiem Bajdakiem udział wzięli: arch. Piotr Rzeźwicki – prezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie; arch. Iwona Matlingiewicz – wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów; arch. Maciej Trybus – koordynator prac architektów w MKUA; arch. Robert Kultys – radny Miasta Rzeszowa.
Fot. SARP Rzeszów

Do Rzeszowa po wielu latach powróci funkcja Architekta Miasta

Obie strony zgodziły się, że najpilniejszym zadaniem powinno być powołanie w strukturze urzędu funkcji Architekta Miasta. Jego kompetencje polegałyby na opracowaniu głównych zasad i celów polityki przestrzennej miasta. Następnie na ustalaniu obszarów miasta wymagających pilnego przygotowania planów miejscowych, proponowaniu powstania ważnych obiektów publicznych, inicjowaniu konkursów architektonicznych, oraz na rzeczy być może najważniejszej – procedowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy dotyczących szczególnie wrażliwych przestrzeni miasta.

W dyskusji podkreślono, iż funkcja z takimi uprawnieniami doskonale sprawdza się w wielu miastach Polski. Architekt Miasta przez swoje wrażliwe, merytoryczne ale jednocześnie niezależne spojrzenie jest w stanie kierunkować i korygować codzienną i z natury formalistyczną pracę miejskiej administracji budowlanej.

– Mimo wielu niewątpliwych i dużych sukcesów dotychczasowego włodarza Rzeszowa, polityka przestrzenna oceniana jest przez rzeszowian jako najmniej udana dziedzina aktywności ustępujących władz miasta. W przestrzeni Rzeszowa jest wiele na to dowodów – powiedział po spotkaniu prezydent Marek Bajdak. – Czas najwyższy, aby w Rzeszowie działania ratusza wykazały większą dbałość o jakość zagospodarowania przestrzeni. Bardzo chcę jednak podkreślić, że troska o przestrzeń nie może oznaczać ślepego sprzeciwiania się zjawiskom budowlanym, które są przecież istotą rozwoju miasta. Obecnie jako odpowiedzialny za prace Urzędu Miasta uważam za niezbędne, aby niezwłocznie przystąpić do procedury powołania Architekta Miasta, którego zadaniem byłoby także przedstawić działania naprawcze. Ta procedura nie może czekać na nowe wybory i na nowego prezydenta – dodał Marek Bajdak.

Prezydent wraz z przedstawicielami architektów uzgodnił powołanie zespołu, który szczegółowo określiłby zadania, kompetencje i miejsce Architekta Miasta w strukturze urzędu. Strony jako najlepszą metodę obsadzenia tego stanowiska wskazały organizację szerokiego konkursu.

Architekci poruszyli również problematykę obecnie prowadzonych prac planistycznych w mieście. Podkreślili potrzebę uchwalenia planu miejscowego w rejonie Kopca Konfederatów oraz wyrazili troskę o przyszłość również doskonale zaprojektowanego planu „Temida” przy ul. Dołowej, gdzie miały znaleźć lokalizację siedziby obu sądów – rejonowego i okręgowego. Przedstawili także opinię względem kontrowersyjnego wg nich planu miejscowego przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w sąsiedztwie stadionu Resovii.

W spotkaniu z prezydentem Markiem Bajdakiem udział wzięli: arch. Piotr Rzeźwicki – prezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie; arch. Iwona Matlingiewicz – wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów; arch. Maciej Trybus – koordynator prac architektów w MKUA; arch. Robert Kultys – radny Miasta Rzeszowa.

Red.

Spotkanie w rzeszowskim ratuszu p.o. prezydenta Rzeszowa Marka Bajdaka z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów.
Fot. SARP Rzeszów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4