Prezydent Bajdak słucha głosu społeczników. Co ustalono w ratuszu?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 marca 2021

Od lewej: Artur Polakiewicz, Marek Bajdak, Elżbieta Niedzielska, Jacek Strojny
Fot. Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa

Rzeszów jest obecnie w sytuacji pewnego zawieszenia w oczekiwaniu na wybory, które rozstrzygną kto zastąpi w ratuszu Tadeusza Ferenca. Jednak w mieście są sprawy, które nie mogą czekać do tego czasu. Dobrze rozumie to pełniący funkcję prezydenta miasta Marek Bajdak, który stara się szybko reagować na bieżące problemy, tak jak było to np. z budową Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.

Taką sprawą nie cierpiącą zwłoki jest też kwestia polityki przestrzennej, a także sprawa powołania Architekta Miasta, o której informowaliśmy już TUTAJ.

We wtorek (16 marca) prezydent Marek Bajdak spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Razem dla Rzeszowa, które zrzesza różne stowarzyszenia i ruchy miejskie. Stronę społeczną reprezentowali w ratuszu: Elżbieta Niedzielska, Jacek Strojny i Artur Polakiewicz.

- Spotkanie odbyło się w przyjaznej i pełni zrozumienia atmosferze. Było kontynuacją zapoczątkowanych przez Razem dla Rzeszowa debat i konsultacji dotyczących problemów społecznych i urbanistycznych w mieście Rzeszowie - podkreśla Artur Polakiewicz.

Podczas spotkania zostały poruszone bardzo ważne tematy systemowe mające wpływ na właściwe kształtowanie polityki przestrzennej oraz wizję rozwoju miasta Rzeszowa. - Przychylność ze strony Prezydenta Marka Bajdaka znalazł pomysł zorganizowania pierwszego w Rzeszowie referendum lokalnego, połączonego z przedterminowymi wyborami na prezydenta - zaznaczają przedstawiciele Razem dla Rzeszowa.

Tematyka referendum lokalnego związana byłaby z przyjęciem Rzeszowskiej Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju (autorstwa Porozumienia Razem dla Rzeszowa), powołaniem Architekta Miasta, którego rola byłaby niezależna od prezydenta miasta oraz opracowanie master planu dla Doliny Wisłoka od Boguchwały do Trzebowniska (miałby on za zadanie zabezpieczenie gruntów dla mieszkańców pod tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe i zielone, a jednocześnie ograniczyć działalność deweloperów). Referendum umożliwiłoby też mieszkańcom wyrażenie swojej opinii w stosunku do kwestii klimatycznych (uchwała antysmogowa), które Porozumienie Razem dla Rzeszowa podnosi od dłuższego czasu. Jak zaznaczają aktywiści, referendum lokalne jest najwyższą formą demokracji i partycypacji społecznej.

Razem dla Rzeszowa wsparło także postulaty Stowarzyszenia Architektów Polskich, z którym współdziała w ramach kształtowania polityki przestrzennej i odniosło się do problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz powołania architekta miasta. Prezydent Marek Bajdak zaprosił w roli eksperta dr. hab. Jacka Strojnego do powoływanego zespołu, który szczegółowo określiłby zadania, kompetencje i miejsce urzędowania architekta miasta.

Ponadto dyskutowano o problemach stowarzyszeń i mieszkańców Rzeszowa. Ważnym punktem rozmów były między innymi zagadnienia dotyczące przyjęcia i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. Spacerowej, ul. Pańskiej i prawobrzeżnej części Wisłoka.

- Jest to ważna tematyka dla członków porozumienia Razem dla Rzeszowa, które od początku swojego istnienia walczy z chaosem urbanistycznym i wskazuje na nieprawidłowości związanie z planowaniem przestrzennym w naszym mieście - mówi Artur Polakiewicz. Społecznicy krytycznie ocenili zbyt powszechną praktykę zabudowywania przestrzeni miasta na podstawie wydawanych przez miasto warunków zabudowy. Według działaczy społecznych są one wydawane w oderwaniu od potrzeb planistycznych i z naruszeniem przepisów prawa.

Omawiano również kwestie mechanizmów rozwiązywania konkretnych problemów mieszkańców Rzeszowa na podstawie narzędzia, jakim jest mapa problemów społecznych stworzona przez Razem dla Rzeszowa. Prezydent Marek Bajdak zapowiedział współdziałanie władz miasta w tym zakresie oraz obiecał zaangażowanie przy ich rozwiązywaniu. - Dotychczas mieszkańcy spotykali się z ignorowaniem i brakiem zrozumienia co do wdrożenia w życie tej inicjatywy, zwiększającej partycypację społeczną - podkreśla Polakiewicz.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4