Bajdak zawiesza WZ-tki dla inwestycji na terenach zielonych. Zobacz powód

KATEGORIA: INWESTYCJE / 19 kwietnia 2021

Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

Marek Bajdak, który pełni funkcję prezydenta miasta Rzeszowa, podjął decyzję o zawieszeniu kilkunastu postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zielonych. Decyzja dotyczy między innymi rejonu ulicy Spacerowej oraz terenów nad Wisłokiem przy ul. Podwisłocze.

Jak wyjaśnia ratusz, podstawą prawną do podjęcia takiej decyzji był wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który uznał, że jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, to takie postępowanie administracyjne zawiesza się do momentu sporządzenia planu.

- Zawiesiłem postępowania, bo wymagały tego przepisy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów o charakterze publicznym, a do takich zaliczają się tereny zielone, obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli ich nie ma, należy zawiesić wnioski o wydanie warunków zabudowy – mówi Marek Bajdak.

Prezydent na razie zawiesił 13 postępowań przy ośmiu ulicach. Oprócz ul. Spacerowej i Podwisłocze między innymi przy ul. Bałtyckiej, św. Filipa, Słocińskiej czy Na Skały. Zawieszone postępowania dotyczyły zarówno wysokich bloków, domów w zabudowie szeregowej jak i budynków jednorodzinnych.

- To są dane na poniedziałek 19 kwietnia. Sytuacja cały czas się zmienia, gdyż sprawdzane są kolejne lokalizacje inwestycji czy nie kolidują z terenami zielonymi – tłumaczy Katarzyna Leśko, kierująca Wydziałem Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa.

- Te decyzje o zawieszeniu wuzetek to częściowo efekt kontroli jaką NIK prowadzi w urzędzie, a dotyczy ona właśnie terenów zielonych. Postępowania będą sukcesywnie zawieszane do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dodaje prezydent Marek Bajdak.

Nie można też ominąć faktu, o którym niedawno informowaliśmy TUTAJ, czyli złożeniu przez przedstawicieli ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i podległych mu urzędników.

W zawiadomieniu padają zarzuty dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę z naruszeniem prawa, przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem, niedopełnienia obowiązku w kwestii uchwalania miejscowych planów zagospodarowania, oraz niewykonywania uchwał Rady Miasta w kwestii uchwalonych planów zagospodarowania. Wszystkie te zarzuty reguluje art. 231 kodeksu karnego mówiący o nadużyciu władzy.

Według zawiadamiających miasto mogło stracić kwotę 1 mld zł.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4