Jest przetarg PGE Energia Ciepła na budowę drugiej linii spalarni odpadów

KATEGORIA: INWESTYCJE / 8 lipca 2021

ITPOE
Fot. PGE Energia Ciepła

Spółka PGE Energia Ciepła z Grupy PGE poinformowała w czwartek (8 lipca), że ogłosiła przetarg na wybór generalnego wykonawcy zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (ITPOE). Pod tą nazwą kryje się spalarnia odpadów funkcjonująca przy rzeszowskiej elektrociepłowni na Załężu. Projekt rozbudowy instalacji zostanie zakończony w 2024 roku.

Jaki podała spółka, postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji pt. „Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie”. zostało opublikowane 28 czerwca.

- Przedmiotem zamówienia, realizowanego w formule „zaprojektuj i zbuduj”, jest zabudowa II linii technologicznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie - precyzuje Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 21 września 2021 roku.

- Dzięki budowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – mówi Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Fot. Paweł Bialic

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku.

- Realizacja budowy ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi - przypomina spółka. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego.

- Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery - zapewniają przedstawiciele PGE Energia Ciepła.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4