Jest porozumienie ws. trzeciej transzy podwyżek dla pracowników KSW nr 2

KATEGORIA: ZDROWIE / 13 października 2021

Fot. Paweł Bialic

Będzie wypłata trzeciej transzy podwyżek wynagrodzeń pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2. Dyrekcja placówki porozumiała się ze związkami zawodowymi. Wypłata pierwszych środków (250 zł brutto) nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc październik. Podwyżką objętych będzie 1600 osób.

Przypomnijmy, że w 2018 doszło do porozumienia, w ramach którego 1950 pracowników miało otrzymać 750 zł podwyżki brutto, rozłożonej w trzech transzach (300 zł w 2018 r., 200 zł w 2019 r. i 250 zł w 2020 roku). W poprzednim roku dyrekcja i związkowcy ustalili, że ostatnia transza zostanie przesunięta na lipiec 2021 roku. Do wypłaty pieniędzy jednak nie doszło. Dyrektor KSW nr 2 Barbara Rogowska w piśmie skierowanym do związków, informowała że jedna z organizacji związkowych wypowiedziała warunki porozumienia z 2018 roku. Kolejne rozmowy prowadzone w czasie wakacji nie przyniosły porozumienia.

W środę (13 października) Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych przy KSW nr 2 w Rzeszowie (ZOZ ZPOA) poinformował o podpisaniu porozumienia z dyrektor Barbarą Rogowską. Doszło do niego we wtorek (12 października). Strona związkowa była reprezentowana przez siedem organizacji związkowych działających w szpitalu przy ul. Lwowskiej.

- Podwyżkę w wysokości 250zł brutto otrzymają wszyscy pracownicy Szpitala, reprezentowani przez w/w organizacje, którzy byli zatrudnieni na dzień 31 lipca 2018 r., kontynuujący nieprzerwanie zatrudnienie w Szpitalu do dnia zawarcia podpisanego porozumienia. Pani Dyrektor Rogowska zaproponowała korzystną dla pracowników formę realizacji III transzy podwyżek, dając możliwość wyboru sposobu wypłaty 250 zł brutto: włączenie do wynagrodzenia zasadniczego bądź wypłata w formie dodatku. Każdy z uprawnionych pracowników będzie mógł – zgodnie z propozycją Pani Dyrektor – dokonać indywidualnego wyboru sposobu realizacji wypłaty. Według szacunku Dyrekcji Szpitala objętych podwyżką będzie ok. 1600 osób. Wypłata pierwszych środków w ramach podpisanego porozumienia nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc październik 2021 r., a wyrównanie za okres od lipca do września 2021 r. Szpital zobowiązał się do wypłaty uprawnionym pracownikom do końca listopada 2021 r. - czytamy w komunikacie związku.

Ponadto „Strony Porozumienia zapewniły sobie również możliwość polubownego i w drodze wzajemnych rozmów rozwiązywania ewentualnych sporów, wynikających ze sposobu realizacji podpisanego Porozumienia”.

Związki informują również, że ubiegłoroczny aneks do porozumienia, który przesunął o rok termin realizacji III transzy podwyżek był wyrazem „odpowiedzialności i zrozumienia związków zawodowych dla sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się Szpital w trudnym czasie epidemii”.

ZOZ ZPOA podziękował też przedstawicielom wszystkich organizacji związkowych za „współpracę i działanie na rzecz pracowników KSW nr 2 w Rzeszowie”. - Dziękujemy również Pani Dyrektor Barbarze Rogowskiej za wolę realizacji porozumienia i podjęcie starań w celu pogodzenia odmiennych oczekiwań związkowych - napisali związkowcy.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4