Podsumowano regionalne konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 16 października 2021

Fot. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Ponad 3000 osób z Podkarpacia wzięło udział w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Podkarpackie konsultacje strategii odbyły się w sposób zdalny we wtorek, 12 października. W trakcie dyskusji młodzi zwracali uwagę m.in. na potrzebę zwiększenia liczby zajęć dotyczących tolerancji i zdrowia psychicznego, mówili o konieczności walki z tzw. „patodewelopreką” czy potrzebie kładzenia większego nacisku na właściwe podejście do zajęć wychowania fizycznego.

W piątek (15 października) podsumowano podkarpackie konsultacje z młodzieżą. W rzeszowskim Urban Labie spotkali się: pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek (zdalnie), wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz innych organizacji zrzeszających młodzież z regionu.

– Dziękuje młodym ludziom z województwa podkarpackiego, że tak chętnie włączyli się do tego projektu. Dziękuje za tak liczne zaangażowanie w sprawy obywatelskie i troskę o nasze wspólne dobro – powiedział zwracając się do zgromadzonych minister Piotr Mazurek.

– To pierwsza taka inicjatywa, kiedy do tego dyskursu o tym, jaką chcielibyśmy mieć ojczyznę, jaki chcielibyśmy mieć region – zostali włączeni młodzi ludzie. Cieszę się, że tak liczna była wasza odpowiedź. Dzięki temu, ten dokument będzie rzeczywiście odzwierciedlał wasze oczekiwania – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Do podziękowań dołączyła kurator oświaty Małgorzata Rauch.

– Jestem dumna, że na Podkarpaciu tak wiele młodych osób odpowiedziało na zaproszenie do tego dialogu. Dziękuję nauczycielom oraz dyrektorom szkół, którzy zachęcili was do tej aktywności. Nie mogę doczekać się wniosków, w szczególności odzwierciedlających podkarpackie uwarunkowania, które niebawem znajdą się w strategii – dodała Małgorzata Rauch.

Fot. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Następnie głos zabrali moderatorzy dyskusji, którzy przedstawili wybrane pomysły, postulaty i problemy zgłaszane przez podkarpacką młodzież. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie wysokich cen podręczników szkolnych, duża waga „szkolnego tornistra”, potrzeba większej ilości zajęć poświęconych tolerancji i zdrowiu psychicznemu.

Młodzi wspominali także o niewystarczającej roli uczelnianych biur karier oraz potrzebie ułatwień proceduralnych przy zakładaniu i prowadzeniu organizacji pozarządowych.

Wśród pomysłów pojawiła się także potrzeba do powrotu do funkcjonowania Domów Ludowych na wsiach i w małych miejscowościach. Nie zabrakło też głosów o problemach mieszkaniowych i potrzebie dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, która będzie sprzyjać mobilności młodzieży. Nie brakowało postulatów o konieczności podniesienia rangi zajęć wychowania fizycznego, poszerzenia zajęć nt. zdrowego żywienia oraz ekologii.

Na zakończenie spotkania, do dyskusji odniósł się minister Piotr Mazurek.

– Łatwiejszy dostęp do mieszkań, obniżki podatków to tylko wybrane postulaty jakie podnosi młodzież, a na które bezpośrednio odpowiadamy w sztandarowym projekcie rządu, którym jest „Polski Ład” – mówił reprezentant KPRM.

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia we wszystkich województwach mają zakończyć się do końca bieżącego roku. Na przełomie roku można się spodziewać podsumowania ich podsumowania oraz prezentacji przez rząd ostatecznej wersji dokumentu.

Red.

Fot. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4