Powstała rada naukowa do spraw zmiany granic Rzeszowa

KATEGORIA: POLITYKA / 11 lipca 2018

W pierwszym posiedzeniu rady naukowej ds. koncepcji zmiany granic Rzeszowa wzięła udział wojewoda Ewa Leniart Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się dziś pierwsze posiedzenie rady naukowej do spraw koncepcji zmiany granic miasta Rzeszowa.

Jej powołanie to realizacja zapowiedzi wojewody Ewy Leniart z 27 kwietnia, zadeklarowanej podczas konferencji prasowej na temat wydanych opinii do wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących zmiany granic miasta.

– Ufam, że wsparcie zespołu naukowców, a także włączenie do tego zespołu przedstawicieli urzędów i gmin ościennych pozwoli na konstruktywny dialog w sprawie zmiany granic miasta w przyszłości – podkreśliła wtedy wojewoda.

Rada została powołana zarządzeniem wojewody podkarpackiego z 5 lipca. Do zadań rady należy wypracowanie rozwiązań i propozycji w zakresie kierunków zmian w podziale terytorialnym związanych z rozwojem miasta Rzeszowa.

Przewodniczącym rady wyznaczona została Gabriela Gołuch, główny specjalista w Wydziale Nieruchomości PUW w Rzeszowie.

W jej skład weszli przedstawiciele środowiska naukowego: dr inż. arch. Anna Sikora z Politechniki Rzeszowskiej, dr Jolanta Zawora i dr Hubert Kotarski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, urbaniści: mgr inż. arch. Izabella Orłowska, mgr Elżbieta Dydek, arch. Henryk Sobolewski.

Członkami rady zostali też reprezentanci samorządów: wojewódzkiego, powiatowego, miasta Rzeszowa oraz ośmiu gmin sąsiednich, a także Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący rady może zapraszać do udziału w jej pracach przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, społecznych, jak również osoby, których wiedza i doświadczenie może być przydatne w pracach rady.

Od 1 stycznia 2019 r. Rzeszów prawdopodobnie powiększy się o Miłocin i Matysówkę. O projekcie rozporządzenia w tej sprawie przygotowanym przez MSWiA pisaliśmy TUTAJ.

Natomiast o możliwościach połączenia Rzeszowa z całą gminą pisaliśmy TUTAJ

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
✉ Adres do korespondencji
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4