Nagroda konsula dla zwycięzców konkursu wiedzy o Chorwacji z SLO

KATEGORIA: EDUKACJA / 24 czerwca 2022

Fot. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

„Język chorwacki sposobem na nudę” to projekt językowy realizowany w klasie drugiej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Zwycięzcy konkursu wiedzy o Chorwacji otrzymali nagrodę Konsula Honorowego Republiki Chorwacji.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie jest pierwszą szkołą średnią w Polsce, w której nauczany jest język chorwacki. Patronat nad przedsięwzięciem objął Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie w porozumieniu z Urzędem Miasta Rzeszowa.

Uczniowie w ramach projektu uczą się języka chorwackiego, poznają kraj, kulturę, obyczaje oraz historię tego kraju, który jest ulubionym kierunkiem wakacyjnym wielu Polaków. Ostatnie zajęcia językowe były prowadzone w formie warsztatowej i stanowiły swoiste podsumowanie przedmiotowego projektu. Efektem tych działań był konkurs wiedzy o Chorwacji o nagrodę Konsula Honorowego Republiki Chorwacji Pawła Włodarczyka, która została wręczona zwycięzcom w dniu rozdania świadectw.

- Zwieńczeniem opanowania języka na poziomie A1 i zajęć z native speakerem oraz realizacji konkursu był wyjazd do Konsulatu Chorwacji w Krakowie, gdzie uczniowie wstępnie mogli porozumieć się w j. chorwackim. Ponadto w dniu dzisiejszym prowadzący zajęcia z języka chorwackiego przeprowadził wraz z koordynatorem projektu test sprawdzający w formie konkursu wiedzy o Chorwacji. Kolejnym etapem będzie nawiązanie współpracy ze szkoła partnerską z Chorwacji - mówi dyrektor szkoły Grażyna Szarama. - Uczniowie naszej szkoły często podróżują z rodzicami, uczestniczą w wyjazdach indywidualnych i zbiorowych do różnych krajów. Chorwacja jest obecnie nową destynacją turystyczną. Znajomość kolejnego języka obcego pozwoli poza tym na świadome podróżowanie w tym kierunku i ułatwi nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami tamtego regionu, a w przyszłości ułatwi podjęcie dalszego kształcenia i ewentualnie pracy.

Red.

Fot. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Fot. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Fot. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Fot. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4