Podkarpaccy terytorialsi: rozpoczął się nabór na wrześniowe szkolenia

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 10 sierpnia 2022

Fot. 3. PBOT

- Możesz pomóc swojej społeczności – dołącz do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej - zapraszają podkarpaccy terytorialsi. 3 września br. w 3. PBOT rozpoczyna się szkolenie w trybie ciągłym, a już 17 września w trybie weekendowym.

- Jeśli nie boisz się wyzwań i chciałbyś służyć Ojczyźnie w największej i najliczniejszej brygadzie w Wojskach Obrony Terytorialnej - nie zwlekaj z podjęciem decyzji! - zachęca ppor. Magdalena Mac, oficer prasowy 3. PBOT.

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z województwa podkarpackiego mogą nieprzerwanie wstępować w szeregi terytorialsów. Właśnie rozpoczął się nabór kandydatów na wrześniowe szkolenia do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, w dwóch trybach: 3 września w trybie ciągłym i 17 września weekendowym.

Co należy zrobić by skorzystać z możliwości szkolenia?

- Przede wszystkim zgłosić się do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie. Można również skorzystać z platformy elektronicznej e-PUAP lub też skontaktować się z mobilnym rekruterem 3. PBOT - wyjaśnia ppor. Magdalena Mac.

Do dyspozycji zainteresowanych jest również infolinia. Pod numerem telefonu 800-696-077 można uzyskać wszelkie odpowiedzi w zakresie służby w WOT, informacje uzyskamy również za pomocą strony: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Wymagania jakie należy spełniać to: polskie obywatelstwo, wiek: 18-60 (63 w korpusie oficerów), niekaralność za przestępstwa umyślne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne by pełnić służbę wojskową.

Fot. 3. PBOT

Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej trzeba najpierw przejść przez szkolenie podstawowe. Szkolenie realizowane jest w dwóch wariantach, których wybór zależy od ochotnika: szkolenie w trybie ciągłym, obejmujące 16 dni zajęć lub szkolenie w trybie weekendowym obejmujące osiem 2-dniowych szkoleń.

- Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania - tłumaczy rzecznik terytorialsów.

Szkolenie podstawowe, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji.

Szkolenie wyrównawcze trwające osiem dni, skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT.

Termin szkoleń w 3. PBOT: 4 x 2dni (8 weekendów), 1 x 8dni (tryb ciągły), 1 x 16dni (tryb ciągły).

Podsumowaniem szkolenia jest tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkę do dalszych etapów służby w WOT. Ostatni dzień szkolenia praktycznego stanowi dzień złożenia przysięgi wojskowej.

- 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej umożliwia najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników - dodaje ppor. Magdalena Mac.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4