FMO ma powód do dumy! Blisko 500 osób wzięło udział w ich spotkaniach

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 27 stycznia 2023

Fot. FMO

Fundacja Misji Obywatelskiej, o której działalności pisaliśmy wam już TUTAJ podsumowała właśnie działania podjęte w ramach projektu pod nazwą - Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?, jakie zostały zrealizowane w roku 2022. Okazuje się, że Fundacja ma powód do dumy, bo blisko 500 osób wzięło udział w ich projekcie.

Jest społeczna potrzeba do prowadzenia takiego dyskursu

Ostatnie miesiące będące czasem szczególnej aktywności dla młodej Fundacji Misji Obywatelskiej przyniosły jej twórcom pomyślne wiadomości. Realizowany przez organizację projekt idealnie wkomponował się w potrzeby społeczeństwa. Debaty organizowane przez Fundację pozwoliły nakreślić wspólną drogę na przyszłość dla poszczególnych samorządów. Fundacja Misji Obywatelskiej stworzyła dla mieszkańców miasta Rzeszów oraz regionu platformę służącą wymianie myśli, poglądów i doświadczeń. Wydarzenia bardzo często przybierały charakter dialogu międzypokoleniowego. Młodzież aktywnie włączała się w dyskusje – co dobrze wróży na przyszłość jeżeli chodzi o zaangażowanie młodych ludzi w działania społeczno-polityczne kraju. Osoby starsze nie pozostawały im dłużne. Daje to obraz niezwykły, a tym samym przekonanie, że patriotyzm i dbanie o przyszłość kraju leży na sercu mieszkańców Podkarpacia.

W roku 2022 odbyło się dwanaście debat z udziałem m.in. przedstawicieli władz różnego szczebla, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Obecny roku 2023 to również czas wspólnego debatowania! W ubiegłym roku projektowe wydarzenia odbyły się m.in. w Sanoku, Boguchwale, Dębicy, Rzeszowie, Ropczycach, Jarosławiu i Strzyżowie. Zespół Fundacji Misji Obywatelskiej nie kryje zadowolenia, gdyż sam przebieg projektu przerósł ich najśmielsze oczekiwania! W zorganizowanych przez nich spotkaniach wzięło udział blisko pięciuset uczestników.

- Bardzo się cieszę, że powstał projekt tego typu. Dzięki temu nasza młodzież może spróbować nawiązać dialog z rządzącymi. Dzięki temu może akurat uda im się wypracować wspólne porozumienie, wspólną drogę, właśnie dzięki iskrze jaką rozbudził projekt Podkarpackie Rozmowy. Trzymam kciuki za kolejne wydarzenia i polecam wszystkim obywatelom poruszonym przyszłością naszego kraju, by chętnie uczestniczyli w takich rozmowach - podsumowuje jeden z uczestników debat.

Projekt pod nazwą - Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? zakłada realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego w ramach, których przedstawiciele władzy, biznesu i sektora pozarządowego otrzymają pytania o to co zmieniło w ich społeczności lokalnej? Czy ważne inicjatywy z punktu widzenia mieszkańców nie zostały podjęte? Jeśli tak to dlaczego? Jaka jest prognoza na przyszłość? Projekt ten łączy zatem debatę z konsultacjami.

Fundacja Misji Obywatelskiej pragnie włączyć mieszkańców w aktywną partycypację, życie społeczne, publiczne i obywatelskie. Czasem do zmian wystarczy rozmowa – dialog. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejne wydarzenia o których będą informować przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślić trzeba, że realizowane zadanie jest objęte honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Fundacja Misji Obywatelskiej powstała z inicjatywy grupy młodych osób mających na celu dobro i rozwój Ojczyzny. Działalność Fundacji opiera się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszym filarem jest wymiar społeczny mający aktywizować grupy społeczne, w szczególności dzieci, młodzież, jak również seniorów. Drugim filarem jest działalność ekspercka w zakresie bezpieczeństwa prawa, ekonomii oraz gospodarki. Z kolei trzeci filar ma wymiar strażniczy, który polega na budowaniu i prowadzeniu mediów obywatelskich. Fundacja skupia swoje działania na terenie południowo-wschodniej Polski.

Projekt Fundacji sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Oprac. Red.

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4