„Akademia Zdrowia 50+”. Wykład o tym jak dieta wpływa na nasze geny

KATEGORIA: ZDROWIE / 4 grudnia 2023

Zdjęcie z ostatniego wykładu
Fot. Weronika Pięta/Akademia Zdrowia 50+ WSIiZ

- W Mikołajki podaruj sobie prezent i zdobądź dawkę solidnej wiedzy - zachęcają organizatorzy Akademii Zdrowia 50+. Już w środę 6 grudnia wykład pt. „Nutrigenetyka i nutrigenomika czyli jak dieta wpływa na nasze geny i jak geny wpływają na to co jemy” przedstawi dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ.

Projekt „Akademia Zdrowia 50+” realizuje w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”, który finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt „Akademia Zdrowia 50+” to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród osób 50+ oraz ukazanie ich przydatności w życiu codziennym, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem, w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. W ramach projektu realizowane będą wykłady i warsztaty o charakterze naukowym, które zostaną przeprowadzone przez specjalistów z dziedzin m.in. biologii, biotechnologii, kosmetologii, psychologii, rozwoju osobistego, dietetyki czy fizjoterapii.

Tematyka projektu stanowi odpowiedź na potrzeby osób w wieku 50+. - Bardzo cieszymy się z tego, że możemy realizować ten projekt gdyż obserwujemy szczególne zainteresowanie osób 50+ tematami związanymi ze zdrowiem – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, dyrektorka Akademii 50+, działającej od 12 lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Osoby starsze nie mają na ogół szerokiego dostępu do wiedzy naukowej i wyników najnowszych badań. Nie biorą udziału w konferencjach naukowych, nie czytają artykułów naukowych. Problem z dostępem do opieki medycznej i lekarzy specjalistów, a tym samym rzetelnej informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, został dodatkowo ograniczony przez pandemię koronawirusa. Pandemia spowodowała też pogorszenie zdrowia psychicznego osób starszych – objawy depresyjne w tej grupie osób w Polsce występują u prawie co czwartego seniora. Często osoby te korzystają z niesprawdzonych wiadomości przekazywanych przez rodzinę, a także pochodzących z reklam – dodaje Struck-Peregończyk.

Projekt „Akademia Zdrowia 50+” ma na celu zapoznanie uczestników z rzetelnymi informacjami na temat zdrowia, także psychicznego, i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, opartymi na aktualnym stanie badań naukowych. Podczas zaplanowanych w projekcie wykładów uczestnicy projektu zapoznają się ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat kwestii związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, metodami zachowania aktywności, zdrowiem psychicznym i dietoprofilaktyką. Adekwatne do tematyki bloków wykładowych treści poruszane na warsztatach, umożliwią ukazanie przydatności i sposobów zastosowania wiedzy naukowej w codziennym życiu.

W okresie trwania projektu zrealizowane będzie 16 wykładów i 16 warsztatów (po 3 lub 14h) z czterech bloków tematycznych. Realizowane będą po 4 wykłady i 4 warsztaty w semestrze, po jednym temacie z każdego bloku tematycznego:

- Zdrowie przed wszystkim

- Aktywność 50+

- Zdrowie psychiczne

- Żywienie ma znaczenie

Rekrutacja na kolejne warsztaty ruszy wraz z nadchodzącym nowym rokiem. Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich osób po 50 roku życia i będą realizowane w formie hybrydowej (na żywo z jednoczesną transmisją online). Zapisy na warsztaty oraz tematyka wykładów będzie ogłaszana na stronie https://wsiz.edu.pl/dla-otoczenia/akademia-50-plus/projekt-akademia-zdrowia-50/

Najbliższy wykład w ramach projektu - „Nutrigenetyka i nutrigenomika czyli jak dieta wpływa na nasze geny i jak geny wpływają na to co jemy” – odbędzie się 6 grudnia br. (środa) o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ul. Sucharskiego 2).

Wykład poprowadzi Konrad Szychowski, doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, magister biotechnologii w specjalności biotechnologia molekularna, magister inżynier zootechniki o specjalności hodowla zwierząt, którego główne zainteresowania dotyczą neurobiologii, neurotoksykologii oraz wpływu substancji endokrynnie czynnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – organizatorzy proszą wtedy o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej do dnia 6 grudnia do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlą link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Od zarania dziejów, ludzi interesował wpływ żywności na stan zdrowia człowieka. Odbiło się to w popularnych mądrościach ludowych takich jak np. „jesteś tym co jesz” czy myśleniu magicznym według którego zjedzenie np. mięsa tygrysa ma nam dać jego siłę. Odkrycia przełomu XX i XXI wieku jednoznacznie potwierdziły, że niektóre składniki żywności nie tylko wpływają na ogólny stan zdrowia człowieka ale mają bezpośredni wpływa na regulację ekspresji genów. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym epigenetyki a w szczególności nutrigenetyki i nutrigenomiki. Nutrigenetyka zajmuje się wpływem różnic genetycznych na odpowiedź organizmu na składniki pokarmowe oraz ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Natomiast nutrigenomika bada wpływ składników pokarmowych na ekspresję genów. Podczas spotkania słuchacze zapoznają się z najnowszymi odkryciami naukowymi związanymi ze wspomnianymi dziedzinami nauki.

Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się:

- Czym jest epigenetyka?

- Nutrigenetyka a nutrigenomika – czym są? Na co wpływają? Czy da się je zmienić?

- Jak geny wpływają na upodobania żywieniowe człowieka?

- W jaki sposób geny warunkują sposób odżywiania się?

Red.

Fot. Akademia Zdrowia 50+ WSIiZ

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4